Българската PPS Manufacturing разработва първите биоразградими нитрилни ръкавици в Европа в партньорство с ХТМУ

Българската PPS Manufacturing разработва първите биоразградими нитрилни ръкавици в Европа в партньорство с ХТМУвя младите инженери

 

https://www.economy.bg/article/view/47542?fbclid=IwAR3vKmfNjTitusR98VAaqalZrzauRtJJBw3Zmdxx7S_rS6EtJqgoZU-G3P4