Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университет

Търг

предмет: 

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университе

файлове:

Заповед за обявяване на тръжна процедура

дата/час: 

02.03.2017.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Приключила
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 02 Март 2017