Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета

Търг

предмет: 

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета

файлове:

Заповед за обявяване на тръжна процедура

дата/час: 

22.06.2017.

 

Заповед за отдаване

предмет: 

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета

файлове:

Заповед за отдаване

дата/час: 

12.07.2017.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Приключила
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 22 Юни 2017