„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2016-2017г.”

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2016-2017г.”

файлове:

1. Заповед

2. Документация

дата/час: 

08.09.2016.

 

Заповед за удължаване на срока

Предмет: 

„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2016-2017г.”

файлове:

Заповед

дата/час: 

20.09.2016.

 

Протокол

Предмет: 

„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2016-2017г.”

файлове:

Протокол

дата/час: 

05.10.2016.

 

Договор и ценово предложение

Предмет: 

„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2016-2017г.”

файлове:

1. Договор

2. Ценово предложение

дата/час: 

10.10.2016.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 08 Септември 2016