“Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на ХТМУ през 2016 – 2017

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

“Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на ХТМУ през 2016 – 2017г.”

файлове:

1. Заповед

2. Документация

дата/час: 

15.09.2016.

 

Отговор на запитване

Предмет: 

“Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на ХТМУ през 2016 – 2017г.”

файлове:

Отговор на запитване

дата/час: 

01.10.2016.

 

Заповед за удължаване на срока

Предмет: 

“Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на ХТМУ през 2016 – 2017г.”

файлове:

Заповед за удължаване на срока

дата/час: 

10.10.2016.

 

Протокол

Предмет: 

“Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на ХТМУ през 2016 – 2017г.”

файлове:

Протокол

дата/час: 

12.10.2016.

 

Договор и ценово предложение

Предмет: 

“Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на ХТМУ през 2016 – 2017г.”

файлове:

Договор

Ценово предложение

дата/час: 

08.11.2016.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 15 Септември 2016