"Абонаментна доставка през 2017 г. на руски периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София"

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

бонаментна доставка през 2017 г. на руски периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София"

файлове:

1. Заповед

2. Документация

дата/час: 

01.12.2016.

 

Протокол

Предмет: 

бонаментна доставка през 2017 г. на руски периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София"

файлове:

Протокол

дата/час: 

15.12.2016.

 

Договор, техническо и ценово предложение - обособена позиция №1 - "Диктус - ВД" ООД

Предмет: 

бонаментна доставка през 2017 г. на руски периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София"

файлове:

1. Договор

2. Ценово предложение

дата/час: 

21.12.2016.

 

Договор, техническо и ценово предложение - обособена позиция №2 - "Scientific Knowledge Services AG"

Предмет: 

бонаментна доставка през 2017 г. на руски периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София"

файлове:

1. Договор

2. Ценово предложение

дата/час: 

09.01.2017.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 01 Декември 2016