"Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по подготовка и управление на международни научни проекти и по трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост за целевата група на проект BG05M2ОP001-2.009-0015"

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по подготовка и управление на международни научни проекти и по трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост за целевата група на проект BG05M2ОP001-2.009-0015” .

файлове:

1. Заповед - дата на публикуване 26.07.2017г.

2. Обява  - дата на публикуване - 26.07.2017г.

3. Документация - дата на публикуване 26.07.2017г.

4. Информация за публикувана в Профил на купувача обява  - дата на публикуване 26.07.2017г.

дата/час: 

26.07.2017.

 

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти

Предмет: 

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по подготовка и управление на международни научни проекти и по трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост за целевата група на проект BG05M2ОP001-2.009-0015” .

файлове:

1. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти - дата на публикуване 03.08.2017г.

2. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти  - дата на публикуване 03.08.2017г.

дата/час: 

03.08.2017.

 

Протокол обучение

Предмет: 

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по подготовка и управление на международни научни проекти и по трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост за целевата група на проект BG05M2ОP001-2.009-0015” .

файлове:

Протокол обучение - дата на публикуване 10.08.2017г.

дата/час: 

10.08.2017.

 

Договории, технически и ценови предложения

Предмет: 

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по подготовка и управление на международни научни проекти и по трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост за целевата група на проект BG05M2ОP001-2.009-0015” .

файлове:

1. Договор по Обособена позиция №1 - дата на публикуване 15.09.2017г.

2. Техническо и ценово предложение по Обособена позиция №1 - - дата на публикуване 15.09.2017г.

3. Договор по Обособена позиция №2 - дата на публикуване 15.09.2017г.

4. Техническо и ценово предложение по Обособена позиция №2 - дата на публикуване 15.09.2017г.

дата/час: 

15.09.2017.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Сряда, 26 Юли 2017