"Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2017-2018г."

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2017-2018г.”

файлове:

1. Заповед за откриване на процедура - дата на публикуване 14.09.2017г.

2. Обява за обществена поръчка - дата на публикуване 14.09.2017г.

3. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 14.09.2017г.

4. Документация - дата на публикуване 14.09.2017г.

дата/час: 

12.09.2017.

 

Съобщение за пекратяване

Предмет: 

„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2017-2018г.”

файлове:

Съобщение за прекратяване - дата на публикуване 18.09.2017г.

дата/час: 

18.09.2017.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Прекратена
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 12 Септември 2017