„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2017-2018г. - II”

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2017-2018г. - II”

файлове:

1. Заповед за откриване на процедура - дата на публикуване 19.09.2017г.

2. Обява за обществена поръчка - дата на публикуване 19.09.2017г.

3. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 19.09.2017г.

4. Документация - дата на публикуване 19.09.2017г.

дата/час: 

19.09.2017.

 

Разяснение

Предмет: 

„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2017-2018г. - II”

файлове:

Разяснение - дата на публикуване 25.09.2017г.

дата/час: 

25.09.2017.

 

Протокол 1

Предмет: 

„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2017-2018г. - II”

файлове:

Протокол 1 - дата на публикуване 03.10.2017г.

дата/час: 

03.10.2017.

 

Договор, техническо и ценово предложение

Предмет: 

„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2017-2018г. - II”

файлове:

1. Договор - дата на публикуване 11.10.2017г.

2. Техническо предложение - дата на публикуване 11.10.2017г.

3. Ценово предложение - дата на публикуване 11.10.2017г.

дата/час: 

11.10.2017.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 19 Септември 2017