„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”

файлове:

1. Заповед за откриване на процедура - дата на публикуване 04.12.2017г.

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 04.12.2017г.

3. Информация за публикувана в профил на купувачa обява - дата на публикуване 04.12.2017г.

4. Документация -  дата на публикуване 04.12.2017г.

5. Проект - дата на публикуване 04.12.2017г.

дата/час: 

04.12.2017.

 

Протоколи 1 и 2

Предмет: 

„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”

файлове:

1. Протокол 1 - дата на публикуване 19.01.2018г.

2. Протокол 2 - дата на публикуване 19.01.2018г.

дата/час: 

19.01.2018.

 

Договор

Предмет: 

„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 - А на ХТМУ”

файлове:

1. Договор - дата на публикуване 19.02.2018г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката - дата  на публикуване 19.02.2018г.

3. Ценово предложение - дата  на публикуване 19.02.2018г.

дата/час: 

19.02.2018.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 04 Декември 2017