"Монтаж на PVC дограма в бл. 42a - Студентски град и монтаж на димоуплътнени врати в сграда „А” на ХТМУ"

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Монтаж на PVC дограма в бл. 42a - Студентски град и монтаж на димоуплътнени врати в сграда „А” на ХТМУ”

файлове:

1. Заповед за откриване на процедура - дата на публикуване 23.04.2018г.

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 23.04.2018г.

3. Информация за публикувана в профил на купувачa обява - дата на публикуване 23.04.2018г.

4. Документация -  дата на публикуване 23.04.2018г.

5. Приложение 1 - дата на публикуване 23.04.2018г.

6. Приложение 2 - дата на публикуване 23.04.2018г.

7. Приложение 3 - дата на публикуване 23.04.2018г.

8. Приложение 4 - дата на публикуване 23.04.2018г.

9. Приложение 5 - дата на публикуване 23.04.2018г.

10. Приложение 6 - дата на публикуване 23.04.2018г.

дата/час: 

23.04.2018.

 

Удължаване на срока за получаване на оферти

Предмет: 

„Монтаж на PVC дограма в бл. 42a - Студентски град и монтаж на димоуплътнени врати в сграда „А” на ХТМУ”

файлове:

1. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти - дата на публикуване 03.05.2018г.

2. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - дата на публикуване 03.05.2018г.

дата/час: 

03.05.2018.

 

Протокол №1

Предмет: 

„Монтаж на PVC дограма в бл. 42a - Студентски град и монтаж на димоуплътнени врати в сграда „А” на ХТМУ”

файлове:

Протокол №1- дата на публикуване 16.05.2018г.

дата/час: 

16.05.2018.

 

Протокол №2

Предмет: 

„Монтаж на PVC дограма в бл. 42a - Студентски град и монтаж на димоуплътнени врати в сграда „А” на ХТМУ”

файлове:

Протокол №2- дата на публикуване 04.06.2018г.

дата/час: 

04.06.2018.

 

Договор по обособена позиция №1

Предмет: 

„Монтаж на PVC дограма в бл. 42a - Студентски град и монтаж на димоуплътнени врати в сграда „А” на ХТМУ”

файлове:

1. Договор по обособена позиция №1 - дата на публикуване 22.06.2018г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката - дата на публикуване 22.06.2018г.

3. Оферта - дата на публикуване 22.06.2018г.

4. Ценово предложение - дата на публикуване 22.06.2018г.

дата/час: 

22.06.2018.

 

Договор по обособена позиция №2

Предмет: 

„Монтаж на PVC дограма в бл. 42a - Студентски град и монтаж на димоуплътнени врати в сграда „А” на ХТМУ”

файлове:

1. Договор по обособена позиция №2 - дата на публикуване 22.06.2018г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката - дата на публикуване 22.06.2018г.

3. Оферта - дата на публикуване 22.06.2018г.

4. Ценово предложение - дата на публикуване 22.06.2018г.

дата/час: 

22.06.2018.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 23 Април 2018