Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2018-2019г.

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2018-2019г.”

файлове:

1. Заповед за откриване на процедура - дата на публикуване 19.09.2018г.

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 19.09.2018г.

3. Информация за публикувана в профил на купувачa обява - дата на публикуване 19.09.2018г.

4. Документация -  дата на публикуване 19.09.2018г.

дата/час: 

19.09.2018.

 

Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП

Предмет: 

„Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2018-2019г.”

файлове:

Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП - дата на публикуване 04.10.2018г.

дата/час: 

04.10.2018.

 

Документи за възлагане на обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2018-2019г.”

файлове:
  1. Договор - дата на публикуване 24.10.2018г.

  2. Техническо предложение - дата на публикуване 24.10.2018г.

  3. Ценово предложение - дата на публикуване 24.10.2018г.

  4. Декларация по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП - дата на публикуване 24.10.2018г.

дата/час: 

24.10.2018.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Сряда, 19 Септември 2018