Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2019г

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2019г.””

файлове:

1. Заповед за откриване на обществена поръчка - дата на публикуване 26.10.2018г.

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 26.10.2018г.

3. Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка - дата на публикуване 26.10.2018г.

4. Документация - дата на публикуване 26.10.2018г.

дата/час: 

26.10.2018.

 

Удължаване на срока за получаване на оферти 

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2019г.””

файлове:

1. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти - дата на публикуване - 07.11.2018г.

2. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - дата на публикуване - 07.11.2018г.

дата/час: 

07.11.2018.

 

Протокол №1

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2019г.””

файлове:

Протокол №1 - дата на публикуване - 15.11.2018г.

дата/час: 

15.11.2018.

 

Протокол №2

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2019г.””

файлове:

Протокол №2 - дата на публикуване - 23.11.2018г.

дата/час: 

23.11.2018.

 

Договор по обособена позиция №1

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2019г.””

файлове:

Договор "Доби Прес" ЕООД - дата на публикуване 14.12.2018

Техническо предложение - дата на публикуване 14.12.2018

Ценово предложение - дата на публикуване 14.12.2018

дата/час: 

14.12.2018.

 

Договор по обособена позиция №2

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2019г.””

файлове:

Договор "Диктус - ВД" ООД - дата на публикуване 14.12.2018

Техническо предложение - дата на публикуване 14.12.2018

Ценово предложение - дата на публикуване 14.12.2018

дата/час: 

14.12.2018.

 

Договор по обособена позиция №3

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2019г.””

файлове:

Договор "Абанос" ООД - дата на публикуване 14.12.2018

Техническо предложение - дата на публикуване 14.12.2018

Ценово предложение - дата на публикуване 14.12.2018

дата/час: 

14.12.2018.

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Петък, 26 Октомври 2018