„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 37 на ХТМУ”

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 37 на ХТМУ”

файлове:

1. Заповед за откриване на обществена поръчка - дата на публикуване 25.06.2019г.

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 25.06.2019г.

3. Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка - дата на публикуване 25.06.2019г.

4. Документи и образци - дата на публикуване 25.06.2019г.

5. Проект - дата на публикуване 25.06.2019г.

6. Пазарни консултации - дата на публикуване 25.06.2019г.

дата/час: 

25.06.2019.

 

Протокол №1

Предмет: 

„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 37 на ХТМУ”

файлове:

Протокол №1 - дата на публикуване 18.07.2019г.

дата/час: 

18.07.2019.

 

Договор

Предмет: 

„Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 37 на ХТМУ”

файлове:

1. Договор - Текра ЕООД - дата на публикуване 19.08.2019г.

2. Предложение за изпълнение на поръката - дата на публикуване 19.08.2019г.

3. Ценово предложение - дата на публикуване 19.08.2019г.

дата/час: 

19.08.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 25 Юни 2019