Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2019-2020г.

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2019-2020г.”

файлове:

1. Заповед за откриване на обществена поръчка - дата на публикуване 13.08.2019г.

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 13.08.2019г.

3. Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка - дата на публикуване 13.08.2019г.

4. Документи и образци - дата на публикуване 13.08.2019г.

дата/час: 

13.08.2019.

 

Удължаване на срока за получаване на оферти

Предмет: 

„Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2019-2020г.”

файлове:

1. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти - дата на публикуване 26.08.2019г.

2. Информация за удължаване на срока за полуаване на оферти - дата на публикуване 26.08.2019г.

дата/час: 

26.08.2019.

 

Протокол по чл.192 ал.4 от ЗОП 

Предмет: 

„Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2019-2020г.”

файлове:

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП  - дата на публикуване 03.09.2019 г.

дата/час: 

03.09.2019.

 

Договор - ЕТ "Недялка Стефанова Стоичкова - Неди" 

Предмет: 

„Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2019-2020г.”

файлове:

1. Договор - дата на публикуване 17.09.2019 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката - дата на публикуване 17.09.2019 г.

3. Ценово предложение - дата на публикуване 17.09.2019 г.

4. Декларация по чл. 102 от ЗОП - дата на публикуване 17.09.2019 г.

дата/час: 

17.09.2019.

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 13 Август 2019