Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2020 г.

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2020 г.”

файлове:

1. Заповед за откриване на обществена поръчка  - дата на публикуване 11.11.2019

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 11.11.2019г.

3. Информация за публикувана обява за обществена поръчка -  дата на публикуване 11.11.2019 г.

4. Документация -  дата на публикуване 11.11.2019 г. 

дата/час: 

11.11.2019.

 

Удължаване срока на получаване на оферти

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2020 г.”

файлове:

1. Заповед за удължаване срока за получаване на оферти - дата на публикуване 22.11.2019  г.

дата/час: 

22.11.2019.

 

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2020 г.”

файлове:

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП  - дата на публикуване 05.12.2019.

дата/час: 

05.12.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Текуща
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 11 Ноември 2019