Осигуряване на публичност на проект BG05M2OP001-2.009- 0015 и издаване на информационен бюлетин

Предмет: Осигуряване на публичност на  проект BG05M2OP001-2.009- 0015 и издаване на информационен бюлетин

Обявата може да бъде изтеглена от тук (pdf format).

Забележка: Във връзка с настъпил технически проблем в сървърите на ХТМУ на 06.06.2017г., срокът за представяне на оферти се удължава до 15 часа на 09.06.2017 г.

Приложение 1 може да бъде изтеглена от тук (pdf format) или от тук (MS Office, editable docx format).
Приложение 2 може да бъде изтеглена от тук (pdf format) или от тук (MS Office, editable docx format).
Приложение 3 може да бъде изтеглена от тук (pdf format) или от тук (MS Office, editable docx format).
Приложение 4 може да бъде изтеглена от тук (pdf format) или от тук (MS Office, editable docx format).

Договор и ценово предложение - могат да бъдат изтеглени от тук (pdf format)

Допълнителна информация

  • Статус: Активна
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 29 Май 2017