Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и Ректорат на ХТМУ през 2020 г.

Обява за пазарни консултации

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и Ректорат на ХТМУ през 2020 г.”

файлове:

1. Покана за пазарни консултаии pdf- дата на публикуване 16.10.2019 г.

2. Покана за пазарни консултаии WORD/doc -дата на публикуване 16.10.2019 г.  

дата: 

16.10.2019.

 

Индикативни ценови предложения

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и Ректорат на ХТМУ през 2020 г.”

файлове:

1. Индикативно ценово предложение ОП 2 - дата на публикуване 22.10.2019 г.

2. Индикативно ценово предложение ОП 3 -  дата на публикуване 22.10.2019 г.
дата: 

22.10.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Активна
  • Дата на първо публикуване: Сряда, 16 Октомври 2019