Доставка, монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008

Обява за пазарни консултации

Предмет: 

„Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020"“ - по обособени позиции.

файлове:

1. Покана за пазарни консултаии pdf- дата на публикуване 03.10.2019 г.

2. Покана за пазарни консултаии WORD/doc -дата на публикуване 03.10.2019 г.  

3. Приложение № 1 - дата на публикуване 03.10.2019 г.   

4. Приложение № 2 -  дата на публикуване 03.10.2019 г.  

дата: 

03.10.2019.

 

Ценови предложения по проведени пазарни консултации

Предмет: 

„Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020"“ - по обособени позиции.

файлове:

1. Ценова оферта 1 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

2. Ценова оферта 2 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

3. Ценова оферта 3 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

4. Ценова оферта 4 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

5. Ценова оферта 5 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

6. Ценова оферта 6 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

7. Ценова оферта 7 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

8. Ценова оферта 8 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

9. Ценова оферта 9 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

10. Ценова оферта 10 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

11. Ценова оферта 11 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

12. Ценова оферта 12 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

13. Ценова оферта 13 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

14. Ценова оферта 14 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

15. Ценова оферта 15 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

16. Ценова оферта 16 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

17. Ценова оферта 17 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

18. Ценова оферта 18 - дата на публикуване 12.10.2019 г.  

дата: 

12.10.2019.

 

 

 

 

 

Допълнителна информация

  • Статус: Активна
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 03 Октомври 2019