“Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХТМУ- гр. София"

Процедура

Предмет: “Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХТМУ- гр. София"
файлове:

Решение за откриване на процедурата - датата на публикуване 27.01.2017 г.

Обявление за поръчка - датата на публикуване 27.01.2017 г.

Документация - датата на публикуване 27.01.2017 г.

Образци - датата на публикуване 27.01.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение - датата на публикуване 02.02.2017 г.

дата/час: 25.01.2017.

 

Разяснение

Предмет: “Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХТМУ- гр. София"
файлове:

Разяснение - датата на публикуване 06.02.2017 г.

дата/час: 06.02.2017.

 

Разяснение

Предмет: “Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХТМУ- гр. София"
файлове:

Разяснение - датата на публикуване 16.02.2017 г.

дата/час: 16.02.2017.

 

Протокол

Предмет: “Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХТМУ- гр. София"
файлове:

Протокол 1 - датата на публикуване 12.04.2017 г.

дата/час: 12.04.2017.

 

Протокол

Предмет: “Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХТМУ- гр. София"
файлове:

Протокол 1a - датата на публикуване 12.04.2017 г.

дата/час: 12.04.2017.

 

Съобщение за отваряне на ценова оферта

Предмет: “Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХТМУ- гр. София"
файлове:

Съобщение за отвряне на ценови предложения - дата на публикуване 23.06.2017г.

дата/час:  23.06.2017.

 

Протоколи

Предмет: “Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХТМУ- гр. София"
файлове:

Протокол 2 - датата на публикуване 21.07.2017 г.

Протокол 3 - датата на публикуване 21.07.2017 г.

Протокол 4 - датата на публикуване 21.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител - датата на публикуване 21.07.2017 г.

дата/час: 21.07.2017.

 

Документи за възлагане

Предмет: “Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХТМУ- гр. София"
файлове:

1. Договор - датата на публикуване 31.08.2017 г.

2. Техническа спецификация - датата на публикуване 31.08.2017 г.

3. Ценово предложение - датата на публикуване 31.08.2017 г.

4. Техническо предложение и график за изпълнение - датата на публикуване 31.08.2017 г.

5. Обявление за възложена поръчка - датата на публикуване 31.08.2017 г.

дата/час: 31.08.2017.

 

Обявление за приключване на договор

Предмет: “Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХТМУ- гр. София"
файлове:

Обявление за приключване на договор "Ники Инвест 77" ЕООД  - дата на публикуване 24.07.2019г.

дата/час:  24.07.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Сряда, 25 Януари 2017