Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г

Процедура

Предмет: 

“Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г”

файлове:

Решение за откриване на процедурата - дата на публикуване 03.02.2017 г.

Обявление за поръчка - дата на публикуване 03.02.2017 г.

Документация - дата на публикуване 03.02.2017 г.

дата/час: 

31.01.2017.

 

Разяснение

Предмет: 

“Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г”

файлове:

Разяснение - дата на публикуване 14.02.2017 г.

дата/час: 

14.02.2017.

 

Разяснение

Предмет: 

“Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г”

файлове:

Разяснение - дата на публикуване 15.02.2017 г.

дата/час: 

15.02.2017.

 

Разяснение

Предмет: 

“Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г”

файлове:

Разяснение - дата на публикуване 16.02.2017 г.

дата/час: 

16.02.2017.

 

Протокол

Предмет: 

“Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г”

файлове:

Протокол - дата на публикуване 06.03.2017 г.

дата/час: 

06.03.2017.

 

Протокол 2

Предмет: 

“Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г”

файлове:

Протокол 2 - дата на публикуване 14.03.2017 г.

дата/час: 

14.03.2017.

 

Съобщение

Предмет: 

“Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г”

файлове:

Съобщение - дата на публикуване 14.03.2017 г.

дата/час: 

14.03.2017.

 

Протокол 3

Предмет: 

“Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г”

файлове:

Протокол 3 - дата на публикуване 22.03.2017 г.

дата/час: 

22.03.2017.

 

Решение

Предмет: 

“Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г”

файлове:

Решение - дата на публикуване 23.03.2017 г.

дата/час: 

23.03.2017.

 

Договор и ценово предложение

Предмет: 

“Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г”

файлове:

Договор - дата на публикуване 07.04.2017 г.

Техническо и ценово предложение - дата на публикуване 07.04.2017 г.

дата/час: 

07.04.2017.

 

Обявление за възложена поръчка

Предмет: 

“Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г”

файлове:

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 05.05.2017 г.

дата/час: 

05.05.2017.

 

Обявление за приключване на договор

Предмет: 

“Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г”

файлове:

Обявление за пприключване на договор - дата на публикуване 30.04.2019 г.

дата/час: 

30.04.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 31 Януари 2017