Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните води за обекти на ХТМУ в гр. София

Процедура

Предмет: 

“Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните води за обекти на ХТМУ в гр. София.”

файлове:

Решение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявяване - дата на публикуване 10.04.2017 г.

дата/час: 

10.04.2017.


Договор

Предмет: 

“Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните води за обекти на ХТМУ в гр. София.”

файлове:

Договор - дата на публикуване 26.05.2017 г.

дата/час: 

26.05.2017.

 

Обявление за възложена поръчка

Предмет: 

“Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните води за обекти на ХТМУ в гр. София.”

файлове:

 

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 14.06.2017 г.

 

дата/час: 

14.06.2017.

 

Становище от АОП

Предмет: 

“Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните води за обекти на ХТМУ в гр. София.”

файлове:

Становище от АОП - дата на публикуване 27.02.2019 г.

дата/час: 

27.02.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 10 Април 2017