Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г.

Процедура

Предмет: 

“Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г.”

файлове:

Решение за откриване на процедурата - дата на публикуване 17.05.2017 г.

Обявление за поръчка - дата на публикуване 17.05.2017 г.

Документация - дата на публикуване 17.05.2017 г.

дата/час: 

15.05.2017.

 

Протокол 1

Предмет: 

“Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г.”

файлове:

Протокол 1 - дата на публикуване 14.07.2017 г.

дата/час: 

14.07.2017.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Предмет: 

“Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г.”

файлове:

Съобщение за отваряне на ценови предложения - дата на публикуване 27.07.2017 г.

дата/час: 

27.07.2017.

 

Протоколи 2, 3, 4 и решение за избор на изпълнител

Предмет: 

“Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г.”

файлове:

1. Протокол №2 - дата на публикуване 15.08.2017 г.

2. Протокол №3 - дата на публикуване 15.08.2017 г.

3. Протокол №4 - дата на публикуване 15.08.2017 г.

4. Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 15.08.2017 г.

дата/час: 

15.08.2017.

 

Решение за избор на изпълнител

Предмет: 

“Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г.”

файлове:

Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 28.08.2017 г.

дата/час: 

28.08.2017.

 

Решение за прекратяване

Предмет: 

“Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г.”

файлове:

Решение за прекратяване - дата на публикуване 01.09.2017 г.

дата/час: 

01.09.2017.

 

Обявление за прекратена процедура

Предмет: 

“Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г.”

файлове:

Обявление за прекратена процедура - дата на публикуване 21.09.2017 г.

дата/час: 

21.09.2017.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Прекратена
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 15 Май 2017