Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати по проект BG05M2ОP001-2.009-0015

Процедура

Предмет: 

"Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати"

по проект BG05MP001-2.009-0015

файлове:

1. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 07.07.2017г.

2. Обявление на поръчка - дата на публикуване 07.07.2017г.

3. Документация - дата на публикуване 07.07.2017г.

4. Приложения към документацията

дата/час: 

04.07.2017.

 

Разяснение

Предмет: 

"Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати"

по проект BG05MP001-2.009-0015 

файлове:

Разяснение - дата на публикуване 14.07.2017г.

дата/час: 

14.07.2017. 

 

Разяснение

Предмет: 

"Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати"

по проект BG05MP001-2.009-0015

файлове:

Разяснение - дата на публикуване 20.07.2017г.

дата/час: 

20.07.2017.

 

Разяснение

Предмет: 

"Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати"

по проект BG05MP001-2.009-0015

файлове:

Разяснение - дата на публикуване 21.07.2017г.

дата/час: 

21.07.2017.

 

Протокол 1

Предмет: 

"Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати"

по проект BG05MP001-2.009-0015

файлове:

Протокол 1 - дата на публикуване 04.08.2017г.

дата/час: 

04.08.2017.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Предмет: 

"Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати"

по проект BG05MP001-2.009-0015

файлове:

Съобщение за отваряне на ценови оферти - дата на публикуване 18.08.2017г.

дата/час: 

18.08.2017.

 

Протоколи 2, 3, 4 и решение за избор на изпълнител

Предмет: 

"Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати"

по проект BG05MP001-2.009-0015

файлове:

1. Протокол №2 - дата на публикуване 18.09.2017г.

2. Протокол №3 - дата на публикуване 18.09.2017г.

3. Протокол №4 - дата на публикуване 18.09.2017г.

4. Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 18.09.2017г.

дата/час: 

18.09.2017.

 

 

Договор по Обособена позиция №1

Предмет: 

"Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати"

по проект BG05MP001-2.009-0015

файлове:

1. Договор по обособена позиция №1 - дата на публикуване 17.10.2017г.

2.Техническа спецификация по обособена позиция №1 - дата на публикуване 17.10.2017г.

3. Техническо предложение по обособена позиция №1 - дата на публикуване 17.10.2017г.

4. Ценово предложение по обособена позиция №1 - дата на публикуване 17.10.2017г.

5. Гаранция за изпълнение -  дата на публикуване 17.10.2017г.

дата/час: 

17.10.2017.

 

 

Договор по Обособена позиция №2

Предмет: 

"Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати"

по проект BG05MP001-2.009-0015

файлове:

1. Договор по обособена позиция №2 - дата на публикуване 17.10.2017г.

2.Техническа спецификация по обособена позиция №2 - дата на публикуване 17.10.2017г.

3. Техническо предложение по обособена позиция №2 - дата на публикуване 17.10.2017г.

4. Ценово предложение по обособена позиция №2 - дата на публикуване 17.10.2017г.

5. Гаранция за изпълнение -  дата на публикуване 17.10.2017г.

дата/час: 

17.10.2017.

 

Договор по Обособена позиция №3

Предмет: 

"Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати"

по проект BG05MP001-2.009-0015

файлове:

1. Договор по обособена позиция №3 - дата на публикуване 17.10.2017г.

2.Техническа спецификация по обособена позиция №3 - дата на публикуване 17.10.2017г.

3. Техническо предложение по обособена позиция №3 - дата на публикуване 17.10.2017г.

4. Ценово предложение по обособена позиция №3 - дата на публикуване 17.10.2017г.

5. Гаранция за изпълнение -  дата на публикуване 17.10.2017г.

дата/час: 

17.10.2017.

 

Обявление за възложена поръчка

Предмет: 

"Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати"

по проект BG05MP001-2.009-0015

файлове:

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 23.10.2017г.

дата/час: 

23.10.2017.

 

Обявление за изменение

Предмет: 

"Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати"

по проект BG05MP001-2.009-0015

файлове:

Обявление за изменение Е-Турс ООД - дата на публикуване 18.01.2019г.

Анекс към договор № 82/16.10.2017г - дата на публикуване 18.01.2019г.

дата/час: 

18.01.2019.

 

Обявление за приключване на договор

Предмет: 

"Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати"

по проект BG05MP001-2.009-0015

файлове:

1. Обявление за приключване на договор - "Скай Травел" ЕООД - об. позиция № 1 - дата на публикуване 30.01.2019г.

2. Обявление за приключване на договор - "Скай Травел" ЕООД - об. позиция № 3 - дата на публикуване 30.01.2019г.

дата/час: 

30.01.2019.

 

Обявление за приключване на договор

Предмет: 

"Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати"

по проект BG05MP001-2.009-0015

файлове:

1. Обявление за приключване на договор - "Е-Турс" ООД - об. позиция № 2 - дата на публикуване 26.06.2019г.

дата/час: 

26.06.2019.

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 04 Юли 2017