Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г. - II

Процедура

Предмет: 

“Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г. - II”

файлове:

1. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 15.09.2017г.

2. Обявление за поръчка - дата на публикуване 15.09.2017г.

3. Документация - дата на публикуване 15.09.2017г.

дата/час: 

12.09.2017.

 

Протокол 1

Предмет: 

“Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г. - II”

файлове:

Протокол 1- дата на публикуване 11.10.2017г.

дата/час: 

11.10.2017.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Предмет: 

“Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г. - II”

файлове:

Съобщение за отваряне на ценови предложения - дата на публикуване 19.10.2017г.

дата/час: 

19.10.2017.

 

Протоколи 2, 3 и решение за избор на изпълнител

Предмет: 

“Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г. - II”

файлове:

1. Протокол №2 - дата на публикуване 25.10.2017г.

2. Протокол №3 - дата на публикуване 25.10.2017г.

3. Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 25.10.2017

дата/час: 

25.10.2017.

 

Обявление за възложена поръчка

Предмет: 

“Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г. - II”

файлове:

1. Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 22.11.2017г.

2. Договор - дата на публикуване 22.11.2017г.

3. Предложение за изпълнение на поръчка - дата на публикуване 22.11.2017

4. Ценово предложение - дата на публикуване 22.11.2017

дата/час: 

22.11.2017.

 

Обявление за изменение и допълнително споразумение

Предмет: 

“Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г. - II”

файлове:

1. Обявление за изменение - дата на публикуване 17.12.2018г.

2. Догпълнително споразумение - дата на публикуване 17.12.2018г.

дата/час: 

17.12.2018.

 

Обявление за приключване на договор

Предмет: 

“Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г. - II”

файлове:

Обявление за приключване на договор - дата на публикуване 14.03.2019г.

дата/час: 

14.03.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 12 Септември 2017