Абонаментна доставка през 2018г. на програмен продукт MAPLE за нуждите на проект BG05M20P001-2.009-0015

Процедура

Предмет: 

"Абонаментна доставка през 2018г. на програмен продукт MAPLE за нуждите на проект BG05M20P001-2.009-0015"

файлове:

Решение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявяване - дата на публикуване 16.01.2018 г.

дата/час: 

16.01.2018.

 

Договор и обявление за възложена поръчка

Предмет: 

"Абонаментна доставка през 2018г. на програмен продукт MAPLE за нуждите на проект BG05M20P001-2.009-0015"

файлове:

Договор - дата на публикуване 01.03.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 01.03.2018 г.

дата/час: 

01.03.2018.

 

Обявление за приключване на договор

Предмет: 

"Абонаментна доставка през 2018г. на програмен продукт MAPLE за нуждите на проект BG05M20P001-2.009-0015"

файлове:

Обявление за приключване на договор - дата на публикуване 10.01.2019 г.

дата/час: 

10.01.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Приключила
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 16 Януари 2018