Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г. - II

Процедура

Предмет: 

"„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г. - II””

файлове:

1. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 05.11.2018 г.

2. Обявление за поръчка - дата на публикуване 05.11.2018 г.

3. Документация - дата на публикуване 05.11.2018 г.

4. Образци - дата на публикуване 05.11.2018 г.

дата/час: 

05.11.2018.

 

Разяснения

Предмет: 

"„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г. - II””

файлове:

Разяснения - дата на публикуване 15.11.2018 г.

дата/час: 

15.11.2018.

 

Протокол №1 по чл.54, ал.7 от ППЗОП

Предмет: 

"„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г. - II””

файлове:

Протокол №1 по чл.54, ал.7 от ППЗОП - дата на публикуване 30.11.2018 г.

дата/час: 

30.11.2018.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Предмет: 

"„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г. - II””

файлове:

Съобщение за отваряне на ценови предложения - дата на публикуване 10.12.2018 г.

дата/час: 

10.12.2018.

 

Протокол 2, 3 и решение за избор на изпълнител

Предмет: 

"„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г. - II””

файлове:

1. Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 17.12.2018г.

2. Протокол № 2 - дата на публикуване  17.12.2018г.

3. Протокол № 3 - дата на публикуване  17.12.2018г.

дата/час: 

17.12.2018.

 

Решение за избор на изпълнител

Предмет: 

"„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г. - II””

файлове:

Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 07.01.2019г.

дата/час: 

07.01.2019.

 

Решение за прекратяване

Предмет: 

"„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г. - II””

файлове:

Решение за прекратяване - дата на публикуване 09.01.2019г.

дата/час: 

09.01.2019.

 

Обявление за възложена поръчка - прекратена

Предмет: 

"„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г. - II””

файлове:

Обявление за възложена поръчка - прекратена - дата на публикуване 19.02.2019г.

дата/час: 

19.02.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Прекратена
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 05 Ноември 2018