Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обекти на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 –2020 г.

Процедура

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обекти на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 –2020 г.”

файлове:

1. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 22.01.2019 г.

2. Обявление за поръчка - дата на публикуване 22.01.2019 г.

3. Документация - дата на публикуване 22.01.2019 г.

4. Образци - дата на публикуване 22.01.2019 г.

дата/час: 

22.01.2019.

 

Решение за прекратяване

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обекти на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 –2020 г.”

файлове:

1. Решение за прекратяване - дата на публикуване 04.02.2019 г.

дата/час: 

04.02.2019.

 

Обявление за възложена поръчка - прекратена

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обекти на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 –2020 г.”

файлове:

Обявление за възложена поръчка - прекратена - дата на публикуване 20.02.2019 г.

дата/час: 

20.02.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Прекратена
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 22 Януари 2019