Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. – II

Процедура

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. – II

файлове:

1. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 18.02.2019 г.

2. Обявление за поръчка - дата на публикуване 18.02.2019 г.

3. Документация - дата на публикуване 18.02.2019 г.

4. Образци - дата на публикуване 18.02.2019 г.

дата/час: 

18.02.2019.

 

Протокол №1 по чл.57 ал.7 от ППЗОП

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. – II

файлове:

Протокол №1 по чл.54 ал.7 от ППЗОП - дата на публикуване 13.03.2019 г.

дата/час: 

13.03.2019.

 

Съобщение за отваряне на нови ценови предложения

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. – II

файлове:

Съобщение за отваряне на нови ценови предложения - дата на публикуване 21.03.2019 г.

дата/час: 

21.03.2019.

 

Протоколи 2, 3 и решение за избор на изпълнител

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. – II

файлове:

1. Протокол № 2 - дата на публикуване 27.03.2019 г.

2. Протокол № 3 - дата на публикуване 27.03.2019 г.

3. Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 27.03.2019 г.

дата/час: 

27.03.2019.

 

Решение за избор на изпълнител №2

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. – II

файлове:

Решение за избор на изпълнител "Енерджи Маркет" АД - дата на публикуване 07.05.2019 г.

дата/час: 

07.05.2019.

 

Решение за прекратяване на процедурата

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. – II

файлове:

Решение за прекратяване на процедурата - дата на публикуване 05.06.2019 г.

дата/час: 

05.06.2019.

 

Обявление за възложена поръка

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. – II

файлове:

Обявление за възложена поръчка - прекратена - дата на публикуване 05.06.2019 г.

дата/час: 

05.06.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Текуща
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 18 Февруари 2019