Доставка на топлинна енергия за нуждите на ХТМУ през периода 2019-2024

Процедура

Предмет: 

"Доставка на топлинна енергия за нуждите на ХТМУ през  периода 2019-2024”

файлове:

 Решение за откриване на процедура на обявяване без предварително обявлениеа - дата на публикуване 18.02.2019 г.

дата/час: 

18.02.2019.

 

Становище от АОП за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП

Предмет: 

"Доставка на топлинна енергия за нуждите на ХТМУ през  периода 2019-2024”

файлове:

 Становище от АОП за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП - дата на публикуване 21.03.2019 г.

дата/час: 

21.03.2019.

 

Обявление за възложена поръчка с договор

Предмет: 

"Доставка на топлинна енергия за нуждите на ХТМУ през  периода 2019-2024”

файлове:

1. Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 12.04.2019 г.

2. Договор -  дата на публикуване 12.04.2019 г.

дата/час: 

12.04.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Текуща
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 18 Февруари 2019