Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. - III

Процедура

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. - III”

файлове:

1. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 24.06.2019 г.

2. Обявление за поръчка - дата на публикуване 24.06.2019 г.

3. Документация - дата на публикуване 24.06.2019 г.

4. ЕЕДОП - дата на публикуване 24.06.2019 г.

дата/час: 

20.06.2019.

 

Протокол №1 по чл.57 ал.7 от ППЗОП 

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. - III”

файлове:

Протокол №1 по чл.57 ал.7 от ППЗОП - дата на публикуване 05.08.2019 г.

дата/час: 

05.08.2019.

 

Съобщение за отварянена ценови предложения 

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. - III”

файлове:

Съобщение за отварянена ценови предложения - дата на публикуване 13.08.2019 г.

дата/час: 

13.08.2019.

 

Протоколи 2, 3, доклад и решение за избор на изпълнител 

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. - III”

файлове:

1. Протокол № 2 - дата на публикуване 26.08.2019 г.

2. Протокол № 3 - дата на публикуване 26.08.2019 г.

3. Доклад - дата на публикуване 26.08.2019 г.

4. Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 26.08.2019 г.

дата/час: 

26.08.2019.

 

Договор "Юропиан трейд оф енерджи" АД 

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. - III”

файлове:

1. Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 27.09.2019 г.

2. Договор - дата на публикуване 27.09.2019 г.

3. Предложение за изпълнение на поръчката - дата на публикуване 27.09.2019 г.

4. Ценово предложение - дата на публикуване 27.09.2019 г.

дата/час: 

27.09.2019.

 

Обявление за приключване на договор - "Юропиан трейд оф енерджи" АД

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. - III”

файлове:

Обявление за приключване на договор - "Юропиан трейд оф енерджи" АД - дата на публикуване 12.11.2020 г.

дата/час: 

12.11.2020.

 

 

Допълнителна информация

  • Статус: Текуща
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 20 Юни 2019