Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития № № 20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София през 2019-2021 г.

Процедура

Предмет: 

"Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития № № 20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София през 2019-2021 г.”

файлове:

1. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 01.08.2019г.

2. Покана - дата на публикуване 01.08.2019г.

3. Документация - дата на публикуване 01.08.2019г.

дата/час: 

01.08.2019.

 

Протоколи, доклад и решение за избор на изпълнител

Предмет: 

"Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития № № 20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София през 2019-2021 г.”

файлове:

1. Протокол № 1 - дата на публикуване 02.09.2019г.

2. Протокол № 2.1 - "Люкрим Гард" ООД  - дата на публикуване 02.09.2019г.
3. Протокол № 2.2 - "ПС Гард" ЕООД  - дата на публикуване 02.09.2019г.
4. Протокол № 2.3 - "Еврофорс Груп: ЕООД  - дата на публикуване 02.09.2019г.
5. Протокол № 3  - дата на публикуване 02.09.2019г.
6. Доклад  - дата на публикуване 02.09.2019г.
7. Решение за избор на изпълнител  - дата на публикуване 02.09.2019г.
дата/час: 

02.09.2019.

 

Договор - "ПС Гард" ЕООД

Предмет: 

"Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития № № 20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София през 2019-2021 г.”

файлове:

1. Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 27.09.2019 г.

2. Договор - дата на публикуване 27.09.2019 г.

3. Предложение за изпълнение на поръчката - дата на публикуване 27.09.2019 г.

4. Ценово предложение - дата на публикуване 27.09.2019 г.

дата/час: 

27.09.2019.

 

Обявление за приключване на договор

Предмет: 

"Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития № № 20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София през 2019-2021 г.”

файлове:

1. Обявление за приключване на договор - дата на публикуване 10.11.2021 г.

 

дата/час: 

10.11.2021.

 

 

 

 

 

Допълнителна информация

  • Статус: Текуща
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 01 Август 2019