Учебни планове - Бакалавър след средно образование

Автоматика и информационни технологии (след 2020)
Автоматика и информационни технологии
Изтегли
Изтегли
Биоматериали за приложения в медицината (след 2020) Изтегли
Биомедицинско инженерство (след 2020)
Биомедицинско инженерство
Изтегли
Изтегли
Биотехнологии (след 2020)
Биотехнологии
Изтегли
Изтегли
Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки (след 2020) Изтегли
Горива и биоенергийни технологии (след 2020)
Горива и биоенергийни технологии (природни и алтернатични горива; биоенергийни технологии и биопродукти)
Изтегли

Изтегли
Дигитални технологии в металургията (след 2020) Изтегли
Енергийна и екологична ефективност в металургията (след 2020) Изтегли
Индустриална безопасност (след 2020)
Безопасност на производството и защита при бедствия и аварии
Изтегли
Изтегли
Индустриален мениджмънт (след 2020)
Индустриален мениджмънт
Изтегли
Изтегли
Инженерна информатика (след 2020) Изтегли
Инженерна екология и опазване на околната среда (след 2020)
Инженерна екология и опазване на околната среда
Изтегли
Изтегли
Инженерни материали и материалознание (след 2020)
Инженерни материали и материалознание (материали на метална основа; силикатни материали; полимерни материали; полупроводникови материали и технологии)
Изтегли

Изтегли
Металургия (след 2020)
Металургия (енергийна и екологична ефективност в металургията; металургия на черните метали; металургия на цветните метали и сплави; металолеене; пластична деформация и термично обработване на металите; металургия (на английски език))
Изтегли


Изтегли
Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия (след 2020)
Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия (неорганични химични технологии; електрохимични технологии и защита от корозия)
Изтегли

Изтегли
Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн (след 2020)
Печатни технологии, целулоза и хартия (целулоза, хартия и опаковки; печатни технологии и дизайн)
Изтегли

Изтегли
Парфюмерия и козметика (след 2020) Изтегли
Полимерно инженерство (след 2020)
Полимерно инженерство (полимерно инженерство; технологичен дизайн на текстила и кожите)
Изтегли
Изтегли
Рециклиране на метали и сплави (след 2020) Изтегли
Технология на стъклото, керамиката и свързващите вешества (след 2020)
Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества
Изтегли
Изтегли
Фин органичен синтез (след 2020)
Фин органичен синтез
Изтегли
Изтегли
Химично инженерство (след 2020)
Химично инженерство
Изтегли
Изтегли
Химично инженерство (на немски език) Изтегли
Химично и биохимично инженерство (на френски език) Изтегли
Чиста енергия и устойчиво развитие (след 2020) Изтегли