Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

70 години ХТМУ

70 години ХТМУ

70 години ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

70 години АКАДЕМИЗЪМ И ТРАДИЦИИ В ИНЖЕНЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

На 15 юни 2023 г. на Тържествена церемония в СТЦ „Интерпред“  академичната общност на ХТМУ и партньори отбелязаха 70-годишнината от основаването на Химикотехнологичен и металургичен университет.

В приветственото си слово Ректорът на университета проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова сподели: „Много са поводите за гордост, които ни дават изминалите години, но днес ние гледаме напред и си поставяме по-високи цели. От 2021 г. ХТМУ има статут на изследователски университет и често сме сочени като добрия пример по отношение мащаб и резултати. От началото на 2023 г. сме бенефициент на проект по Националния план за възстановяване и устойчивост процедурата „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ и активно работим по проект „Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии“. С дейностите по този проект ще ускорим процесите на обновяване на инфраструктурата на университета, изграждане на ефективни изследователски екипи, представяне на научните резултати в международен план и най-важното, ще засилим трансфера на знание и иновации в практиката.“

В края на словото си, с трепет, проф. Терзиева се обърна към студените на ХТМУ: „Днес от името на академичната ни общност с огромно вълнение се обръщам към студентите и докторантите на ХТМУ, настоящи и бивши: Вие с вашите знания и компетентности, високите си цели, воля за успех и постиженията си пишете историята и градите бъдещето на Химикотехнологичния и металургичен университет.“

На Тържествената церемония бяха отличени с Почетен знак „70 години ХТМУ“ пенсионирани преподаватели, заемали ръководните длъжности в университета - заместник-ректор и декан – проф. Ева Соколова, проф. Асен Гиргинов, проф. Богдана Куманова, проф. Коста Бошнаков, доц. Иван Груев, доц. Никола Ахмаков, доц. Ангел Велчев и доц. Тодор Димов.

Академичният съвет на ХТМУ удостои с Почетен знак „70 години ХТМУ“ Председателя и членовете на Съвета на настоятелите на ХТМУ, както и част от дългогодишните ни партньори от бизнеса, социалните ни партньори и нашите партньори от сферата на средното образование.

Официални гости на събитието бяха: д-р инж. Росица Карамфилова – Изпълнителната агенция по околна среда, инж. Михаил Колчев – Председател на УС на Българска камара по химическа прмишленост, Свилоза АД, д-р инж. Никола Рангелов – Председател на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Управител на Рефран ЕООД, г-жа Политими Паунова – Изпълнителен директор на БАМИ, г-н Васил Тодоров – Главен секретар на Българска търговско-промишлена палата, г-жа Петя Николова – Прокурист Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК), Съвета на настоятелите на ХТМУ - инж. Румен Цонев – Главен изпълнителен директор на Холдинг КЦМ 2000, г-жа Десислава Билева – Заместник-кмет на Столична община в направление „Зелена система, екология и земеползване“, инж. Димо Кирилов - Директор Производство в Аурубис България, инж. Владимир Филипов – Управител на Ниърсофт, проф. д-р инж. Лиляна Вълчева – Председател на ВОН-КНСБ, г-н Даниел Парушев – Председател на НПСС, г-н Доминик Хамерс – Изпълнителен директор на Геотехмин ООД, г-н Антониос Критикос – Изпълнителен директор на София Мед АД, г-н Георги Расолков – Административен директор на София Мед АД, г-н Иво Василев – Директор „Човешки ресурси“ в София Мед АД, инж. Ивайло Василев – Директор „Иновации, планиране и развитие“ в Асарел Медет АД, г-жа Нели Тончева – Директор „Продажби“ в Алкомет АД, г-н Константин Стаменов – Упълномощен представител на ръководството на Стомана индсътри АД, г-жа Венета Скинър – Директор Качество и системи на качеството в Стомана индъстри АД, г-н Георги Вакареев – Директор човешки ресурси в Стомана индъстри АД, проф. дтн Дичо Стратиев – Главен технолог на Лукойл Нефтохим Бургас, доц. д-р Милко Бернер – Арсенал АД, инж. Ирена Цакова – Дънди Прешъс Метълс Челопеч, г-жа Гергана Тодорова – Дънди Прешъс Метълс Челопеч, инж. Борис Гинчин – Директор „Управление на качеството“ в Софарма, г-н Васил Яначков – Председател на СФ Металици, г-жа Ренета Петрова – Зам.-председател на СФ Металици, г-н Станислав Попов – Директор на Ел Бат АД, г-жа Александра Наумова – Директор Дирекция Централна митническа лаборатория, д-р Ваня Кастева – Началник на РУО София-град, г-н Петър Топарев – Ръководител на Националното бюро на Университетската агенция на Франкофонията (AUF) в България, инж. Наталия Вълчева – Директор на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ г-жа Паулина Костова – Директор на ПГО „Княгиня Мария Луиза“, инж. Марин Антонов – Главен секретар на ФНТС, полковник доц. д.н. Борислав Генов – Директор на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, подполковник доц. д-р Илиян Хутов – Директор на дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имущества и материали“ в Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, доц. д-р Петя Недялкова – Началник на отдел „Бойни системи и екипировка“ към дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имущества и материали“ в Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, подполковник доц. д-р Христо Христов – Експерт в дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имущества и материали“ в Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, доц. Красимир Савов – Директор на Институт по целулоза и хартия, инж. Бойко Бойков – Сименс ЕООД, инж. Александър Александров – Ехнатон АД, инж. Георги Герджиков – АСБИС България ЕООД, доц. Ивелин Рахнев – Е. Миролио ЕАД и НТС по ТОК, инж. Яна Георгиева – Мениджър по качеството в ИЦ Глобалтест, д-р инж. Павел Делчев – Мениджър „БЗР и ООС“ в Бер-Хелла" Термоконтрол ООД, проф. Дичо Стратиев – главен технолог на Лукойл Нефтохим Бургас, Ректори и заместник-ректори на висши училища.

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1KxroFb31nOCiaCn6lvT1HUf_OBwdKuSZ?usp=drive_link

 
Новите професори, доценти и доктори в навечерието на 70-годишнината на университета

Новите професори, доценти и доктори в навечерието на 70-годишнината на университета

В навечерието на 70-годишнината на Химикотехнологичен и металургичен университет на тържествена церемония бяха връчени дипломите за образователна и научна степен доктор и академичните длъжности доцент и професор на ХТМУ.

Към академичното семейство на ХТМУ се присъединиха седем Доктори , един Доктор на науката, шестима Доценти и трима Професори.

Празникът ни бе още по-специален, тъй като бе споделен с наши именити преподаватели – проф. Динка Милчева, проф. Лиляна Илчева, проф. Любомир Везенков, проф. Иван Домбалов, проф. Йончо Пеловски, проф. Цвети Цветков, доц. Райна Чавдарова, доц. Сийка Попова, доц. Лилия Додова, доц. Ева Вълчева, доц. Илия Гаджов и доц. Димитър Сулев. С прочувствени думи, сълзи от радост и много положителни емоции те получиха Почетните знаци „70 години ХТМУ“, с които ги удостои Академичният съвет на университета.

На събитието бяха удостоени с Почетния знак „70 години ХТМУ“ и две от партньорските ни училища, с които имаме дългогодишно ползотворно сътрудничество – ТПГ „Мария Кюри“ град Перник и ПГ „Цар Иван Асен“ град Асеновград.

Честит празник!

Студентски спортен фестивал

Студентски спортен фестивал

Студентски съвет при ХТМУ съвместно с Клуб по бейзбол и софтбол “АКАДЕМИЦИТЕ” и Национално представителство на студентските съвети организира “Студентски спортен фестивал” на 09.06.2023г.

Ако сте любители на спорта и в частност на бейзбол, футбол, волейбол, белот, шахмат, табла или хвърляне в питчерска мишена, то сте добре дошли да се забавляваме и спортуваме заедно!

Датата е 9-ти юни, петък, 11:00 часа, а локацията е стадион “Oktomvri Baseball” (https://goo.gl/maps/ ) . Участието във фестивала е напълно безплатно, а на територията на комплекса ще бъдат осигурени храни и напитки срещу допълнително заплащане.

Регламент на Студентски спортен фестивал

За всички победители са осигурени специални награди от спонсора “Favinorito”

Всякаква допълнителна информация като жребий, схеми, резултати, снимки и т.н. можете да намерите на сайта ХТМУ (https://uctm.edu/bg/) и на страницата на Студентски съвет при ХТМУ (https://www.facebook.com/student.uctm

! ВАЖНО !

Всеки индивидуален участник и капитаните/треньорите на отборите трябва да попълнят формата за записване, за да участват в състезанията!

Форма за записване:

https://forms.gle/

Очаквайте още информация в нашата страница относно програмата и жребия

Очакваме ви заредени с много добро настроение и спортен хъс!

КОНКУРС за студенти и дикторанти за мобилност в чужбина по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

КОНКУРС за студенти и дикторанти за мобилност в чужбина по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЪЛГОСРОЧНА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)”

В изпълнение на проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичният и металургичен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за зимен семестър на учебната 2023/2024 г. В изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти могат да участват студенти и докторанти на ХТМУ, които към момента на кандидатстването, изпращането и провеждането на мобилността са записани в курс на обучение в професионално направление 5.9. „Металургия“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в The University of Craiova, Craiova, Romania под формата на:

Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти за период от

  • 3 месеца

  • 5 месеца

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в Заявлението си за кандидастване предпочитаните продължителности на обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на мобилността участниците се командироват от Химикотехнологичен и металургичен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление за кандидатстване по образец  (изтегля се от тук);

  • (за студенти) Уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;

  • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;

  • Документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети.

Документите за участие в конкурса се подават на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Краен срок за подаване на документи: 19 юли 2023 г. (сряда), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-------------------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП) “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

ХТМУ изпрати Випуск 2023

ХТМУ изпрати Випуск 2023

На добър час, колеги инженери!

На тържествена церемония бяха връчени дипломите на студентите „бакалавър” и „магистър” от Випуск 2023. В приветствието си ректорът на унивеститета проф. Сеня Терзиева поздрави инженерите, завършващи в навечерието на 70-годишнината от основаването на Химикотехнологичния и металургичен университет и им пожела ХТМУ завинаги да остане в техните сърца, защото това е техният университет.

Абсолвентката инж. Селин Кючук поднесе приветствие от името на Випуск 2023. Тя благодари на преподавателите и ръководството на университета и пожела на всички свои колеги здраве и много осъществени цели.

От името на бизнеса г-н Васил Тодоров – главен секретар на Българската търговско-промишлена палата, поздрави младите инженери, като им пожела попътен вятър.

Проф. Терзиева връчи лично дипломите и плакети на абсолвентите, завършили с отличен успех.


Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1x6TZqBj1OdsurTzVsCMfRqhC9dVdawZr?usp=sharing

 

Международна юбилейна конференция „70 години ХТМУ“

Международна юбилейна конференция „70 години ХТМУ“

На 22 и 23 май 2023 г. се проведе международната юбилейна конференция „70 години ХТМУ“. В научния форум взеха участие 94 екипа от 7 страни. В рамките на два дни учените представиха своите доклади в 12 различни научни области.

На тържествената церемония за откриване на конференцията присъства заместник-министъра на икономиката и индустрията г-н Янко Топалов.

„В металургичния сектор на страната работят близо 13 000 души, като това е много важен отрасъл с висок дял в икономическите показатели на страната“, подчерта зам.-министър Топалов. По думите му производството на основни метали участва с около 6% в Брутната добавена стойност, създадена от преработващата промишленост. „През 2021 г. износът на основни метали бележи 35% ръст и е на стойност 9.8 млрд. лв.”, допълни Янко Топалов. Той акцентира, че това нямаше да бъде възможно без висококвалифицираните кадри, които подготвя ХТМУ и без научната и иновационна дейност на висшето училище.

На събитието бяха удостоени с Почетния знак „70 години ХТМУ“ четири от дългогодишните партньори на ХТМУ от Българската академия на науките - Институтът по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“, Институтът по обща и неорганична химия, Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ и Институтът по полимери. Отличията бяха получени от Директора на ИЕЕС „ Акад. Евгени Будевски“ – чл.-кор. проф. Евелина Славчева, Директора на ИОНХ – проф. Радостина Стоянова, Директора на ИФХ – проф. Богдан Рангелов и Директора на ИП – проф. Петър Тодоров.

Официалната церемония по откриване на конференцията завърши с изключително интересната презентация на тема „Метали и технологии за зелена енергия“ на г-н Иван Добрев – член на Съвета на директорите на Холдинг КЦМ 2000.

Спонсори на събитията, посветени на 70-годишнината на ХТМУ: Геотехмин ООД, Холдинг КЦМ 2000, Неохим АД, Аурубис България АД, Асарел Медет АД, София Мед АД, Кредит Център ООД, Макметал Холдинг АД, Изпитвателен център „Глобалтест“ ООД, Оргахим АД, Рефран ЕООД, Еко Индъстрис ЕООД, Унипак АД, Ниърсофт ЕООД, Сименс ЕООД и Българска асоциация на металургичната индустрия.


Снимки от тържествената церемония за откриване на Международна юбилейна конференция „70 години ХТМУ“: https://drive.google.com/drive/folders/1lDEjM6hkGMWv8tJgrtSqgpD-3HVDRvOW?usp=share_link


БТТП ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ПО 3D ПРИНТИРАНЕ И 3D СКАНИРАНЕ ЗА СТУДЕНТИ НА ХТМУ

БТТП ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ПО 3D ПРИНТИРАНЕ И 3D СКАНИРАНЕ ЗА СТУДЕНТИ НА ХТМУ

Успешно приключи обучението по 3D принтиране и 3D сканиране, организирано от Българската търговско-промишлена палата чрез създадения 3D Center (https://3dcenter.bg/bg) и Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). Обучението се проведе в партньорство с БИ ТУ ЕН ООД (https://b2n.bg/) и КЛЪСТЕР ПОДЕМНА ТЕХНИКА ООД.

В рамките на обучителния курс студенти и преподаватели от ХТМУ се запознаха с възможностите на машини на световноизвестни марки като ULTIMAKER, MARKFORGED, FORMLABS, ARTEC, както и с различните технологии за принтиране и сканиране.

Участниците обработиха със специализиран софтуер и тестово принтираха избрани или създадени от тях детайли, използвайки различни технологии на принтиране и различни резолюции.

Бяха сканирани средно големи и малки детайли със скенери на Artec с различни резолюции - 100 микрона и 10 микрона. Сканираните изображения бяха обработени със софтуер и насложена текстура, която точно пресъздава реалната цветовата гама на детайлите.

На завършилите успешно курса участници бяха раздадени сертификати.

Придобитите умения и знания от участниците ще бъдат полезни в дейности, свързани с:

  • трансформиране на идеи в 3D модели;

  • изработката на прототипи или малки серии детайли;

  • реинженеринг на детайли и цели изделия.

При интерес за участие в бъдещи обучителни курсове по теми, свързани с 3D принтиране, сканиране и моделиране, можете да подадете ваши контактни данни на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Във връзка с реализацията на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01 по проект „BiOrgaMCT“, Химикотехнологичният и металургичен университет набира eксперт

Във връзка с реализацията на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01 по проект „BiOrgaMCT“, Химикотехнологичният и металургичен университет набира eксперт

 

О Б Я В А

 

Във връзка с реализацията на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01 по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

  • Икономически анализатор (Офис за технологичен трансфер)

 

Минимални изисквания за позицията Икономически анализатор (Офис за технологичен трансфер)

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“. Поне 10 години опит в дейности по управление на научноизследователска дейност, програми и проекти. Опит в дейности по научни и научно-приложни изследвания.

Приложими области на висше образование – Икономика и/или Технически науки.

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 15.06.2023 г.

Професор Евангелиос Цоцас – Доктор Хонорис Кауза на ХТМУ

Професор Евангелиос Цоцас – Доктор Хонорис Кауза на ХТМУ

На 22 май 2023 г. се проведе Тържествен академичен съвет, на който бяха връчени най-високите почетни звания на университета. На тържествената церемония бе отбелязано дългосрочното и ползотворно сътрудничество между ХТМУ и партньори от университети в Германия.

Официални гости на събитието бяха Нейно Превъзходителство Посланикът на Федерална Република Германия г-жа Ирене Планк, г-н Анро Боберо – Аташе по научното и университетското сътрудничество Посолство на Франция в България, проф. Дитер Мевес, Университет Хановер, Германия - Доктор Хонорис Кауза на ХТМУ (2007 г.), проф. Евангелос Цоцас, Университет Магдебург, Германия , проф. Щефан Хайнрих, Технологичен университет, Хамбург, Германия, проф. Михаел Херцог, Университет по приложни науки Вилдау, Германия, проф. Кирил Попов, Уневерситет Касел, Германия, доц. Васил Гълъбов, Декан на ФаГИОПМ, ТУ София, проф. Стефан Стефанов, ФаГИОПМ, ТУ София, доц. Александър Ценов, ФаГИОПМ, ТУ София и д-р Максимилиян Дьонер, ДААД лектор, ФаГИОПМ, ТУ София.

Кулминацията на тържеството бе връчването на най-високото отличие на университета Доктор Хонорис Кауза на ХТМУ на проф. Евангелиос Цоцас. Проф. Щефан Хайнрих от Технологичния университет в Хамбург бе удостоен с почетното звание Почетен професор на ХТМУ.

На събитието бяха удостоени с Почетен знак „70 години ХТМУ“ за техните приноси към университета и неговото развитие - НП Посланикът на Ф.Р. Германия г-жа Ирене Планк, г-н Арно Боберо – Аташе по научното и университетско сътрудничество – Франция, проф. Дитер Мевес, проф. Михаел Херцог, проф. Кирил Попов, проф. Ирина Смирнова, 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, София и Центърът за кариерно ориентиране – Враца.

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1uHv7qiaqZzbehwKJqMMiLcuKmw2fgbRW?usp=share_link

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню