Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ХТМУ отпуска СТИПЕНДИИ по чл.1 и чл. 4 / ПМС №90

ХТМУ отпуска СТИПЕНДИИ по чл.1 и чл. 4 / ПМС №90

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ОТПУСКА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ по чл.1 и чл. 4 / ПМС №90

Прием на документи по електронен път

Прием на документи по електронен път

Уважаеми кандидат-студенти,

Може да кандидатствате за магистърски програми в ХТМУ на e-mail ksd@uctm.edu.

Необходими документи:

Сканирано копие на диплома за висше образование

Заявление за кандидатстване, изтеглено от тук;

Кандидатстудентската такса е 30.00 лв., която трябва да преведете по следната банкова сметка

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Банка: БНБ – ЦУ София,

като в основание за плащане впишете ЕГН и трите имена на кандидат-студента.

Моля, да посочите телефон за обратна връзка.

Стационарните телефони в ХТМУ са временно неактивни поради технически причини

Стационарните телефони в ХТМУ са временно неактивни поради технически причини

Стационарните телефони в ХТМУ са временно неактивни поради технически причини

БЕЗ ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В БАКАЛАВРЪРСКАТА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕТАЛУРГИЯ”

БЕЗ ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В БАКАЛАВРЪРСКАТА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕТАЛУРГИЯ”

С предложеното от МОН допълнение на Списъка със защитените специалност, новоприетите студенти в бакалавърската специалност „Металургия” на ХТМУ ще бъдат освободени от семестриални такси за целия период на обучението си.

За повече информация: тел: 0877 070 108, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Специалност „Металургия” (ОКС „бакалавър“) в Химикотехнологичния и металургичен университет е уникална за страната, също така и ключова за подготовката и обезпечаването на сектора на металургията с висококвалифицирани кадри.

ХТМУ е единственият университет в страната, в който се придобива професионалната квалификация „инженер-металург“.

Класиране и разпределение за общежития на студентите от 1 курс - на 15.09.2020

Класиране и разпределение за общежития на студентите от 1 курс - на 15.09.2020

Класирането и разпределението за общежития на студентите от 1 курс, по блок и стая ще бъде обявено на сайта на университета на 15.09.2020 година.

тел. за справки :02/9620217

За повече информация за настаняване (ТУК

Едногодишна стипендиантска програма за 2021-2022 г.

Едногодишна стипендиантска програма за 2021-2022 г.

Уважаеми студенти,

Свободната държава Бавария (статут на федерална провинция във ФР Германия) финансира конкурс за предоставяне на едногодишна стипендия на дипломирали се студенти от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна. Стипендията в размер на 853 евро на месец ще финансира магистратура или докторантура в държавни университети в Бавария.

Краен срок за кандидатстване за стипендията: 1 декември 2020 г.

За повече информация:

Website: www.bayhost.de

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Рекламен флаер тук

 

Едногодишна стипендиантска програма за 2021-2022 г

Едногодишна стипендиантска програма за 2021-2022 г

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2020-2021 година

За осемнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно – вече в 11 области:

 • Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 • Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 • Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – нова стипендия;
 • Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 • Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 • Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 • Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 • Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 • Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 • Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 • Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за втора поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим поредния носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 300 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2020\2021 година.

Повече информация може да намерите на: https://www.evrika.org/?p=3742

Рекламен флаер тук

 

БЕЗ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В НАД 40 БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ХТМУ

БЕЗ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В НАД 40 БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ХТМУ

С Постановление на Министерски съвет №137 от 25.06.2020 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 58 от 30.06.2020 г. се прие Списъкът на професионалните направления и защитени специалности, по които студентите приети през учебната 2020/2021 година са освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си.

Специалностите в ХТМУ, за които новоприетите студенти са освободени от такси за целия курс на обучението си са:

 ОКС „Бакалавър“ – редовно и задочно обучение

➡ Биоматериали за приложение в медицината

➡ Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки

➡ Горива и биоенергийни технологии

➡ Индустриална безопасност

➡ Инженерни материали и материалознание

➡ Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия

➡ Парфюмерия и козметика

➡ Полимерно инженерство

➡ Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества

➡ Фин органичен синтез

➡ Химично инженерство

➡ Химично и биохимично инженерство (на френски език)

➡ Химично инженерство (на немски език )

➡ Чиста енергия и устойчиво развитие

 

ОКС „Магистър“ – редовно обучение

➡ Биоенергийни технологии и биопродукти

➡ Водородни технологии

➡ Еластични омрежени полимери

➡ Електрохимия и защита от корозия

➡ Консервация и реставрация на хартия и книги

➡ CAD/CAE в химичните технологии

➡ Медицински текстил

➡ Метални материали

➡ Метрология, акредитация и сертифициране

➡ Нанотехнологии и наноматериали

➡ Неорганични вещества

➡ Полиграфия

➡ Полимерно инженерство

➡ Приложна аналитика

➡ Природни и синтетични горива

➡ Рециклиране на полимери

➡ Силикатни материали

➡ Системи за възобновяема енергия (на български и английски език)

➡ Стъкло, керамика и свързващи вещества

➡ Текстил и кожи и изделия от тях

➡ Технология на високоенергийните материали

➡ Управление на промишлената безопасност

➡ Фин органичен синтез

➡ Химично и биохимично инженерство (на френски език)

➡ Химично инженерство (на немски език)

➡ Химично инженерство

➡ Химични технологии и ядрена енергетика

➡ Целулоза, хартия и опаковки

 

За повече информация може да се свържете с нас на тел: 02 8163 135, 0877070108 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРИЕМ ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2020/2021 година

I. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специализации:

АНАЛИТИКА

БИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

Обучението ще започне от първия семестър на учебната 2020/21 г. и ще се провежда паралелно на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование – до две години след дипломирането им.

II. КРАТКОСРОЧНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА HEADWAY

1. Първо и второ ниво - хорариум 100 учебни часа

2. Трето и четвърто ниво - хорариум 120 учебни часа

III. КРАТКОСРОЧНО СПЕЦИАЛИЗИРАЩО ОБУЧЕНИЕ

1. КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ХАРТИЯ И КНИГИ – хорариум 50 учебни часа

2. РЕСТАВРАЦИЯ НА ДРЕВНА КЕРАМИКА И МЕТАЛИ

3. ВЪВЕДЕНИЕ В CAD/CAE – хорариум 150 учебни часа

В курсовете за краткосрочно обучение могат да участват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование, независимо от годината на завършване.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: от 01.09.2020 г. до 02.10.2020 г. в канцеларията на Деканата в сграда А на ХТМУ - София, етаж 2, стая 203, тел. (+02) 81 63 118

ЗАПИСВАНЕ: от 05.10.2020 г. до 09.10.2020 г.

НАЧАЛО на учебната година - 12.10.2020 г.

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню