Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Състезание „Хакатон“ за студенти на ХТМУ се проведе на 31.10.2023 г.

Състезание „Хакатон“ за студенти на ХТМУ се проведе на 31.10.2023 г.

Състезание „Хакатон“ за студентите на Химикотехнологичен и металургичен университет се проведе на 31.10.23 г. в ХТМУ. Състезанието премина успешно и се радва на голям интерес от страна на студентите и работодателите.

Участващите 7 отбора пребориха сили и заплениха журито с интересните си презентации. А най-добрите отбори бяха отличени, като получиха награди и сертификати. Членове на журито бяха д-р инж. Никола Рангелов – Председател на Българската асоциация на металургичната индустрия, доц. д-р Милен Кадийски – Ръководител в Аурубис България, инж. Васил Харизанов – Началник в София Мед, както и преподаватели от ХТМУ.

Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01, „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

Организатори на събитието са ХТМУ и консорциум Кариерни събития в химичните технологии (Джобтайгър ООД и Фондация на бизнеса за образованието).

Катедра „Технология на силикатите“ отбеляза 70-годишнината си

Катедра „Технология на силикатите“ отбеляза 70-годишнината си

Вчера, на 25.10.2023 г., катедра „Технология на силикатите“ при Химикотехнологичен и металургичен университет отбеляза 70 години от създаването си. Гости на тържеството бяха пенсионирани преподаватели, възпитаници и приятели на катедрата. Събитието бе уважено от ректорското ръководство на университета, както и от представители на водещи компании в страната, успешно партниращи си с катедрата.

С кратко приветствие ръководителят на катедрата - доц. д-р инж. Албена Йолева приветства присъстващите и почете тези, които вече не са сред нас, но са дали много за катедра „Технология на силикатите“ – от нейното създаване, утвърждаване, чак до днес.

Пожелаваме на колегите от катедра „Технология на силикатите“ здраве, много покорени научни върхове и жадни за знание студенти!

Честит празник!

XXV Национална текстилна конференция с международно участие 2023

XXV Национална текстилна конференция с международно участие 2023

В рамките на научния календар, посветен на 70-годишнината на Химикотехнологичен и металургичен университет от 26.10 до 28.10.2023 г. се проведе XXV-та Национална Текстилна Конференция с Международно Участие „Традиции и иновации в текстила и облеклото“ в Благоевград, УЦ Бачиново. Научният форум се организира ежегодно от Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, съвместно с катедра „Текстил, кожи и горива“ към ХТМУ и катедри от други висши училища и научни институти в България.

В научния форум, който се проведе хибридно, взеха участие над 100 студенти, докторанти, специалисти, преподаватели и учени от висши училища у нас и в чужбина, от професионалните гимназии по дизайн, текстил и облекло, от Института по полимери на БАН, Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, от висши училища във Франция, Виетнам, Македония, Турция, Тунис, Германия, Белгия. Онлайн се включиха студенти, докторанти и учени от Ханойския университет по наука и технологии, Университет „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Техническият университет в Дрезден, Школата по художествено тъкане в град Пен д‘Ажене, Франция и други.

Конференцията беше открита от декана на Техническия факултет проф. д-р инж. Снежина Андонова към Югозападен университет „Неофит Рилски“, който за поредна година е домакин. Научното събитие се провежда и с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ в резултат на спечелен проект под ръководството на Председателя на НТС по текстил, облекло и кожи, доц. д-р Ивелин Рахнев. В приветствието си доц. Рахнев подчерта значимостта на научния форум за всички специалисти в областта на дизайна, текстила и облеклото у нас и благодари на спонсорите на конференцията „Е. Миролио“ ЕАД – Сливен, „Пиринтекс“ ЕООД – Гоце Делчев, „Лемприер Уул“ ЕООД – Сливен, Picanol HB – Белгия, както и на домакините на събитието.

Конференцията започна с кръгла маса на тема „Кадрово осигуряване на текстилната професия“. Основни тематични изказвания бяха направени от инж. Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ към Министерството на образованието и науката и Красимир Вълчев – зам.-председател на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост.

Като част от научната програма преподавателите и докторантите от катедра „Текстил, кожи и горива“, представиха своите научни разработки в областта на текстилните материали, свързани с приложенията на нанотехнологиите, опазване на околната среда, медицината и бита.

В рамките на конференцията беше представено модно ревю с участието на преподаватели, докторанти, студенти и ученици.

Проф. Фредрих Кайл бе удостоен с Почетния знак „70 години ХТМУ“

Проф. Фредрих Кайл бе удостоен с Почетния знак „70 години ХТМУ“

Вчера, 31.10.2023 г., в навечерието на Деня на народните будители, Ректорът на ХТМУ удостои проф. Фредрих Кайл, Доктор Хонорис Кауза на университета,с Почетния знак „70 години ХТМУ“. Проф. Кайл сподели, че повече от 32 години поддържа тесни връзки на сътрудничество с нашия университет и благодари на български за оказаната му чест.

Проф. Фредрих Кайл е дългогодишен преподавател в Технически университет Хамбург-Харбург и един от главните „виновници“ за създаването, поддържането и развитието на специалност „Химично инженерство“ на немски език в ХТМУ.

 

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“

 

 

 
 

О Б Я В А

 

Във връзка с реализацията на Договор №: BG-RRP-2.004-0002 по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост, Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Служители на университета, които да се включат в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

  • Счетоводител

 

Минимални изисквания:

  • За позицията Счетоводител

Висше образование в професионално направление „Икономика“ (магистърска степен по е предимство). Поне 7 години опит в работа със счетоводни документи в сферата на управление на средствата от ЕС.

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК до 16.10.2023 г.

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Над 80 участници се включиха в юбилейната X ePoster сесия, организирана от ФММ

Над 80 участници се включиха в юбилейната X ePoster сесия, организирана от ФММ

На 2.11.2023 г. за десета поредна година се проведе ePoster сесия за млади учени, докторанти и студенти, организирана от Факултета по металургия и материалознание. Събитието е посветено на Деня на металурга – 5 ноември и е част от академичния календар на 70-годишнината на ХТМУ и 70-годишнината от основаването на ФММ.

Специални гости на събитието бяха ректорското ръководство на ХТМУ, д-р инж. Никола Рангелов – Председател на Българската асоциация на металургичната индустрия, г-жа Политими Паунова – Изпълнителен директор на БАМИ и пенсионирани заместник-декани на Факултета по металургия и материалознание.

Ректорът на ХТМУ – проф. Сеня Терзиева откри научния форум и поздрави всички над 80 участници, като им пожела успех и постигане на все по-високи върхове в науката. Деканът на ФММ проф. Емил Михайлов благодари на всички участници и им пожела успешно представяне.

Специален момент от тържественото откриване на научната еPoster сесия бе награждаването с Почетен знак „70 години ХТМУ“ за заслуги и издигане на авторитета на университета на доц. д-р инж. Христина Бояджиева, доц. д-р инж. Лазар Илков и проф. д-р инж. Йорданка Иванова, всички те заемали ръководната позиция на заместник-декан на Факултета по металургия и материалознание.

В еPoster сесия взеха участие 80 студенти, докторанти, млади учени, преподаватели и изследователи в 40 научни колектива. 26 от разработките бяха представени пред публика във формат от 5 до 7 минути. Аудиторията остана очарована от широкия спектър от теми, които бяха докладвани на научния форум.

Снимки от събитието:   https://drive.google.com/drive/folders/11kU6U7xqXcLUCU5nBUd_iQRCumlREcPv?usp=sharing

Обява по проект BG-RRP-2.004-0002 BiOrgaMCT

Обява по проект BG-RRP-2.004-0002 BiOrgaMCT

 

О Б Я В А

 

Във връзка с реализацията на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01 по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

  • Изследовател (Постдокторант, R2) 1 бр.

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Постдокторант, R2) в научна група 6: Изследване на биологична активност на биомолекули

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“. Поне 3 години опит в изследователска дейност в национални и международни екипи и съответната публикационна активност.

Приложими области на висше образование – Технически науки (Химични технологии, Биотехнологии).

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 09.11.2023 г.

X-та ePoster научна сесия за студенти, докторанти и млади учени

X-та ePoster научна сесия за студенти, докторанти и млади учени

Уважаеми колеги,

във връзка със 70-тата годишнина от основаването на Факултета по металургия и материалознание и Деня на металурга на 02.11.2023 год. от 11:00 h

Факултетът по металургия и материалознание организира и Ви кани да участвате в Х-тата ePoster научна сесия за студенти, докторанти и млади учени 

Събитието е част от академичния календар, посветен на 70-годишнината на Химикотехнологичен и металургичен университет.

В научната сесия могат да участват студенти - бакалаври и магистри, дипломанти, докторанти и преподаватели от ХТМУ и други научни, образователни и партньорски организации.

Могат да бъдат представяни резултати от научно-изследователски работи, курсови проекти, дипломни работи, проектни теми и др.

Участието на е-постерната сесия включва:

  • електронен постер (презентация от 3 - 5 слайда);

  • време за докладване – mах 5 минути.

Място на провеждане - Библиотечно-информационен център

 

Желаещите да вземат участие е необходимо да изпратят на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.: електронния постер и апликационната форма с темата, участниците и информация за презентиращия автор (имена, степен, звание, специалност, катедра, факултет …) и резюме в срок до 29.10.2023г.

 

Електронен адрес на форума: 

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню