Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

Основните дейности на ЦНИЛ са:

  • Определяне на елементен състав, химична структура, фазов състав и фазови преходи на вещества, на химични смеси от вещества и охарактеризиране на повърхности;
  • Изпитвания на проби в Изпитвателен комплекс „ЕКОТЕСТ“, в обхвата, посочен в Приложението;
  • Разработване на аналитични методи за решаване на специфични задачи;
  • Изследователска дейност върху проблеми на анализа на органични и неорганични вещества, и структурни задачи;
  • Изследователска работа върху разкриване състава и структурата на природни и промишлени образци, включваща комплексен анализ чрез химични и физични методи;
  • Учебна работа по съвременни методи на химичните изследвания;