Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

ЛАБОРАТОРИЯ “СИЛИКАТЕН АНАЛИЗ”

 

В лабораторията се извършава:

Класически анализ на силикатни материали– скали, руди, шлаки, цимент ипр.

Определяеми компоненти: влага, загуби при накаляване (1000оС), SiO2, Al2O3, CaO, MgO, Fe2O3, Na2О, К2О, MnO, TiO2.

 

Използвани методи за анализ:

Влага, загуби при накаляване (1000оС) – тегловен анализ;

SiO2 – теловен анализ с алкална стопилка;

Al2O3, CaO, MgO, Fe2O3 – предварително разделяне на отделните компоненти и комплексонометричен анализ или OAE-ICP/AAA;

Na2О, К2О – предварително разделяне на компонентите и AAA;

MnO, TiO2 - предварително разделяне на компонентите и OAE-ICP/AAA.

 

Точност на нализа: ± 0,01%;

Времетраене на анализа: 10 раб. дни.

Изисквания към пробите: пробата с количество мин. 5 g трябва да е предварително стрита в ахатов хаван (едрина – под 0,1 mm).

 

Пробоподготовка на проби от различни материали за спектрометрични определения – ICP, AAS и пр.

Използвани методи за пробоподготовка: стопилки, киселинно разлагане, изгаряне, екстракция.

Времетраене на анализа: 1-5 дни в зависимост от метода на пробоподготовка.

Изисквания към пробите: Количеството на пробата трябва да бъде от 0,5-5 g в зависимост от метода на анализ и концентрацията на определяемите компоненти. Пробата трябва да е предварително стрита (едрина – под 0,1 mm).

Допълнителни изисквания: предварителна консултация с лабораторията за характера на пробата и необходимия анализ.

 

тел:02 8163 173 специалист: инж. Лина Варадинова, д-р инж. Милена Недкова