Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

ЛАБОРАТОРИЯ “ЛАМАР“

 

Лабораторията разполага със специализирано оборудване за повърхностен анализ, включващо електрохимичини тестове, наблюдение и определяне на параметри на грапавост, ъгъл на омокряне, определяне на адхезия на слоеве и покрития, както и на цветови характеристики.

 

Налична апаратура:

Лабораторията разполага с универсален електрохимичен измервателен прибор Галваностат/Потенциостат “Аутолаб-30” с вградена система за електрохимична импедансна спектроскопия - ФРА – 2. Към прибора са изработени електрохимични клетки по стандарт ISO 17663, за провеждане на корозионни тестове. Така се дава възможност за определяне на корозионни параметри след дълги периоди на престой – 24, 168, 336, 672 часа в 3,5% NaCl моделна корозионна среда.

 Определянето на грапавостта на образците може да се провежда с атомно-силов микроскоп „Изи-скан 2“, на фирмата „Наносърф“ (Холандия), който дава възможност както за определяне на основните характеристики на грапавост, така и създаване на повърхностни и триизмерни изображения на изследваните повърхности 

В допълнение, може да се провеждант измервания на цветови характеристики, с помощта на прибор Lovibond RT 100, съобразно стандарта CIE L*, a* b*, твърди повърхности на образци от разнообразни материали, като метали, керамики, пластмаси, текстил, полиграфски изделия и др.

 

Възможно е и облъчване на изследваните образци с източнеик на интензивни УВ лъчения, с апарат тип SOLARLIGHT – PMA2100 - САЩ. Така, може да се определи

склоннността на съответните материали и образци да претърпяват стареене, при директно излагане на слънчева светлина, като може да се оппределят количествено ефекти като избледняване или потъмняване.

 

В лабораторията може да се определя и показателя ъгъл на омокряне при падане на водна капка върху повърхността на изследвания образец на фирмата HAMILTON (Великобритания). Този показател е от изключителна важност, тъй като напоследък се въведоха нови изисквания за хидрифибнист на различни защитни покрития, с цел да се предотврати проникването на влага, с възможен последващ корозионен ефект или среда за зараждане на плесени и други нежелани микробиални култури.

Друг важен показател, който може да се определя, е адхезията на покрития към основата. Определя се по метода на отлепване на еталонно тяло, с апарат „Позитест АТ-А“ на фирмата „Дефелско“ – САЩ.

 

Изисквания към пробите:

Образците за съответните анализи следва да са твърди обекти, с дебелина – не повече от 1 см. и максимален размер (т.е: дължина, ширина или диаметър) по-малък от 7 см. Минималните размери следва да са поне 2 см.

 

тел:0899 837282; специалист: д-р инж.Стефан Кожухаров