Търг с тайно наддаване за наемане на отктита площ, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ.

Търг

предмет: 

Търг с тайно наддаване за наемане на отктита площ, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ

файлове:

1. Заповед за обявяване на тръжна процедура

дата/час: 

16.05.2022.

  

предмет: 

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ

файлове:

1. Заповед за обявяване на решение за тръжна процедура

дата/час: 

22.06.2022.

  

Допълнителна информация

  • Статус: Приключила
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 16 Май 2022