Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ.

Търг

предмет: 

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ.

файлове:

1. Заповед за обявяване на тръжна процедура

дата/час: 

17.08.2023.

  

 

Заповед за резултат от тръжна процедура

предмет: 

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ.

файлове:

1. Заповед за резултат от тръжната процедура

дата/час: 

03.10.2023.

  

 

Допълнителна информация

  • Статус: Приключила
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 17 Август 2023