“Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2016 - 2017г.”

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

“Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2016 - 2017г.”

файлове:

1. Заповед

2. Документация

дата/час: 

27.09.2016.

 

Протокол

Предмет: 

“Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2016 - 2017г.”

файлове:

Протокол

дата/час: 

18.10.2016.

 

Договор и ценово предложение

Предмет: 

“Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2016 - 2017г.”

файлове:

Договор

Ценово предложение

дата/час: 

02.11.2016.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 27 Септември 2016