„Абонаментна доставка през 2017 г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София”

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

“Абонаментна доставка през 2017 г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София”

файлове:

1. Заповед

2. Документация

дата/час: 

15.11.2016.

 

Протокол

Предмет: 

“Абонаментна доставка през 2017 г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София”

файлове:

Протокол

дата/час: 

30.11.2016.

 

Договор, техническо и ценово предложение - обособена позиция 1 "Доби прес" ЕООД

Предмет: 

“Абонаментна доставка през 2017 г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София”

файлове:

Договор

Ценово предложение

дата/час: 

07.12.2016.

 

Договор, техническо и ценово предложение - обособена позиция 2 "Абанос" ООД

Предмет: 

“Абонаментна доставка през 2017 г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София”

файлове:

Договор

Ценово предложение

дата/час: 

07.12.2016.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 15 Ноември 2016