„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2017-2019 г.”

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2017-2019 г.” .

файлове:

1. Заповед - дата на публикуване 20.07.2017г.

2. Обява  - дата на публикуване - 20.07.2017г.

3. Документация - дата на публикуване 20.07.2017г.

4. Информация за публикувана в Профил на купувача обява  - дата на публикуване 20.07.2017г.

дата/час: 

19.07.2017.

 

Протоколи 1 и 2

Предмет: 

„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2017-2019 г.” .

файлове:

1. Протокол 1 - дата на публикуване 14.08.2017г.

2. Протокол 2  - дата на публикуване - 14.08.2017г.

дата/час: 

14.08.2017.

 

Договори, технически и ценови предложения - обособени позиции 1 и 2

Предмет: 

„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2017-2019 г.” .

файлове:

1. Договор - Обособена позиция №1 - дата на публикуване 31.08.2017г.

2. Техническо предложение - Обособена позиция №1 - дата на публикуване 31.08.2017г

3. Ценово предложение - Обособена позиция №1 - дата на публикуване 31.08.2017г.

4. Договор -  Обособена позиция №2 - дата на публикуване 31.08.2017г.

5. Техническо предложение - Обособена позиция №2 - дата на публикуване 31.08.2017г

6. Ценово предложение - Обособена позиция №2 - дата на публикуване 31.08.2017г.

дата/час: 

31.08.2017.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Сряда, 19 Юли 2017