Доставка, монтаж и довършителни работи на PVC дограма в бл. 37 на ХТМУ - Студентски град

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка, монтаж и довършителни работи на PVC дограма в бл. 37 на ХТМУ - Студентски град”

файлове:

1. Заповед за откриване на обществена поръчка - дата на публикуване 17.05.2019г.

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 17.05.2019г.

3. Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка - дата на публикуване 17.05.2019г.

4. Документация - дата на публикуване 17.05.2019г.

дата/час: 

17.05.2019.

 

Удължаване на срока за получаване на оферти

Предмет: 

„Доставка, монтаж и довършителни работи на PVC дограма в бл. 37 на ХТМУ - Студентски град”

файлове:

1. Заповед за удължаване на срока за получаване на офетри по обособена позиция №2 - дата на публикуване 28.05.2019г.

2. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по обособена позиция №2 - дата на публикуване 28.05.2019г.

дата/час: 

28.05.2019.

 

Протоколи №1 и №2

Предмет: 

„Доставка, монтаж и довършителни работи на PVC дограма в бл. 37 на ХТМУ - Студентски град”

файлове:

1. Протоколи №1 по обособена позиция №1 - дата на публикуване 11.06.2019г.

2. Протоколи №2 по обособена позиция №2 - дата на публикуване 11.06.2019г.

дата/час: 

11.06.2019.

 

Договор по обособена позиция №1

Предмет: 

„Доставка, монтаж и довършителни работи на PVC дограма в бл. 37 на ХТМУ - Студентски град”

файлове:

1. Договор "Мууд Констръкшън" ООД ОП 1 - дата на публикуване 28.06.2019 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката ОП 1 - дата на публикуване 28.06.2019 г.

3. Ценово предложение ОП 1 - дата на публикуване 28.06.2019 г.

дата/час: 

28.06.2019.

 

Договор по обособена позиция №2

Предмет: 

„Доставка, монтаж и довършителни работи на PVC дограма в бл. 37 на ХТМУ - Студентски град”

файлове:

1. Договор "Мууд Констръкшън" ООД ОП 2 - дата на публикуване 28.06.2019 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката ОП 2 - дата на публикуване 28.06.2019 г.

3. Ценово предложение ОП 2 - дата на публикуване 28.06.2019 г.

дата/час: 

28.06.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Петък, 17 Май 2019