Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2020-2021 г.

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2020-2021 г.”

файлове:

1. Заповед за откриване на обществена поръчка  - дата на публикуване 04.05.2019

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 04.05.2019г.

3. Информация за публикувана обява в Профил на купувача -  дата на публикуване 04.05.2019 г.

4. Документи и образци -  дата на публикуване 04.05.2019 г. 

дата/час: 

04.05.2019.

 

 

Разяснение

Предмет: 

„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2020-2021 г.”

файлове:

Разяснение - дата на публикуване - 11.05.2020 г.

дата/час: 

11.05.2019.

 

Удължаване на срока за получаване на оферти

Предмет: 

„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2020-2021 г.”

файлове:

1. Заповед за удължаване на срока за получаване на документи - дата на публикуване 15.05.2020 г.

дата/час: 

15.05.2019.

 

Протокол по чл. 192, ал. 4

Предмет: 

„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2020-2021 г.”

файлове:

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП - дата на публикуване 22.06.2020 г. 

дата/час: 

22.06.2019.

 

Договор по обособена позиция № 1

Предмет: 

„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2020-2021 г.”

файлове:

1. Договор "Контракс" АД - дата на публикуване - 16.07.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката - дата на публикуване - 16.07.2020 г.

3. Ценово предложение - дата на публикуване - 16.07.2020 г.
дата/час: 

16.07.2019.

 

Договор по обособена позиция № 2

Предмет: 

„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2020-2021 г.”

файлове:

1. Договор "Смарт Софт" ЕООД - дата на публикуване - 16.07.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката - дата на публикуване - 16.07.2020 г.

3. Ценово предложение - дата на публикуване - 16.07.2020 г.
дата/час: 

16.07.2019.

 

 

 

Допълнителна информация

  • Статус: Текуща
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 04 Май 2020