Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2021 г.

 

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2021 г.”

файлове:

1. Заповед за откриване на обществена поръчка  - дата на публикуване 05.06.2020

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 05.06.2020г.

3. Информация за публикувана обява в Профил на купувача за обществена поръчка -  дата на публикуване 05.06.2020 г.

4. Документация -  дата на публикуване 05.06.2020 г. 

дата/час: 

05.06.2020.

 

Удължаване на срока за получаване на оферти

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2021 г.”

файлове:

1. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти - дата на публикуване 19.06.2020

2. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - дата на публикуване 19.06.2020

дата/час: 

19.06.2020.

 

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2021 г.”

файлове:

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП - дата на публикуване 07.10.2020 г.

дата/час: 

07.10.2020.

 

Договори

Предмет: 

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2021 г.”

файлове:
1. Договор по ОП 1 - "Доби прес" ЕООД - дата на публикуване 25.11.2020 г.
    Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 25.11.2020 г.
    Ценово предложение -  дата на публикуване 25.11.2020 г.
2. Договор по ОП 2 - "Индекс" ООД -  дата на публикуване 25.11.2020 г.
    Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 25.11.2020 г.
    Ценово предложение -  дата на публикуване 25.11.2020 г.
3. Договор по ОП 3 - "Абанос" ООД -  дата на публикуване 25.11.2020 г.
    Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 25.11.2020 г.
    Ценово предложение -  дата на публикуване 25.11.2020 г.
 
дата/час: 

25.11.2020.

 

 

 

 

Допълнителна информация

  • Статус: Текуща
  • Дата на първо публикуване: Петък, 05 Юни 2020