Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2020-2021 г.

 

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2020-2021 г..”

файлове:

1. Заповед за откриване на обществена поръчка  - дата на публикуване 09.06.2020

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 09.06.2020г.

3. Информация за публикувана обява в Профил на купувача за обществена поръчка -  дата на публикуване 09.06.2020 г.

4. Документация -  дата на публикуване 09.06.2020 г. 

дата/час: 

09.06.2020.

 

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП

Предмет: 

„Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2020-2021 г..”

файлове:

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП - дата на публикуване 13.07.2020 г.

дата/час: 

13.07.2020.

 

Договор "ТОП ЕЛАНА" ООД

Предмет: 

„Доставка на строителни материали, ВиК, ОиВ, електрически и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2020-2021 г..”

файлове:

1. Договор "ТОП ЕЛАНА" ООДдата на публикуване 24.07.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчкатадата на публикуване 24.07.2020 г.

3. Ценово предложениедата на публикуване 24.07.2020 г.
дата/час: 

24.07.2020.

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация

  • Статус: Текуща
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 09 Юни 2020