Доставка на оборудване - компютърна техника и мебели по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София“, финансиран по ОП „Региони в расте

Процедура

Предмет: 

Доставка на оборудване - компютърна техника и мебели по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

файлове:

1. Решение за откриване на процедура -  датата на публикуване 23.01.2017 г.

2. Обявление за поръчка-  датата на публикуване 23.01.2017 г.

3. Документация -  датата на публикуване 23.01.2017 г.

дата/час: 

20.01.2017.

 

Разяснение

Предмет: 

Доставка на оборудване - компютърна техника и мебели по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

файлове:

Разяснение -  датата на публикуване 06.02.2017 г.

дата/час: 

06.02.2017.

 

Съобщение за мястото на отваряне на офертите

Предмет: 

Доставка на оборудване - компютърна техника и мебели по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

файлове:

Съобщение за мястото на отваряне на офертите -  датата на публикуване 14.02.2017 г.

дата/час: 

14.02.2017.

 

Протокол 1

Предмет: 

Доставка на оборудване - компютърна техника и мебели по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

файлове:

Протокол 1 -  датата на публикуване 23.06.2017 г.

дата/час: 

23.06.2017.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Предмет: 

Доставка на оборудване - компютърна техника и мебели по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

файлове:

Съобщение за отваряне на ценови предложения -  датата на публикуване 21.07.2017 г.

дата/час: 

21.07.2017.

 

Протокол 2, 3, 4 и решение избор на изпълнител

Предмет: 

Доставка на оборудване - компютърна техника и мебели по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

файлове:

Протокол 2 -  датата на публикуване 11.08.2017 г.

Протокол 3 -  датата на публикуване 11.08.2017 г.

Протокол 4 -  датата на публикуване 11.08.2017 г.

Решение за избор на изпълнител -  датата на публикуване 11.08.2017 г.

дата/час: 

11.08.2017.

 

Договор - обособена позиция №1

Предмет: 

Доставка на оборудване - компютърна техника и мебели по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

файлове:

1. Договор - об. позиция № 1 - дата на публикуване 13.10.2017

2. Техническа спецификация - об. позиция № 1 - дата на публикуване 13.10.2017

3. Предложение за изпълнение на поръчката - дата на публикуване 13.10.2017

4. Ценово предложение - дата на публикуване 13.10.2017

дата/час: 

13.10.2017.

 

Договор - обособена позиция №2

Предмет: 

Доставка на оборудване - компютърна техника и мебели по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

файлове:

1. Договор - об. позиция № 2 - дата на публикуване 13.10.2017

2. Техническа спецификация - об. позиция № 2 - дата на публикуване 13.10.2017

3. Предложение за изпълнение на поръчката - дата на публикуване 13.10.2017

4. Ценово предложение - об. позиция №2 - дата на публикуване 13.10.2017

дата/час: 

13.10.2017.

 

Обявление за възложена поръчка

Предмет: 

Доставка на оборудване - компютърна техника и мебели по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

файлове:

Обявление за възложена поръчка -  датата на публикуване 13.10.2017 г.

дата/час: 

13.10.2017.

 

Обявление за приключване на договор

Предмет: 

Доставка на оборудване - компютърна техника и мебели по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

файлове:

Обявление за приключен договор Ф-Тех компютри ООД -  датата на публикуване 31.10.2018 г.

дата/час: 

31.10.2018.

 

Обявление за приключване на договор

Предмет: 

Доставка на оборудване - компютърна техника и мебели по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

файлове:

Обявление за приключен договор Гърков Консут ЕООД -  датата на публикуване 31.10.2018 г.

дата/час: 

31.10.2018.

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Петък, 20 Януари 2017