Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМ

Процедура

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

1. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 04.10.2017г.

2. Обявление за поръчка - дата на публикуване 04.10.2017г.

3. Документация - дата на публикуване 04.10.2017г.

дата/час:

25.09.2017. (дата на създавне на хиперлинка на страницата на ХТМУ)

 

Протокол 1

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

Протокол 1- дата на публикуване 02.11.2017г.

дата/час:

02.11.2017.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

Съобщение за отваряне на ценови предложения- дата на публикуване 13.11.2017г.

дата/час:

13.11.2017.

 

Протоколи за избор на изпълнител

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

1. Протокол №2 - дата на публикуване 23.11.2017г.

2. Протокол № 3 - дата на публикуване 23.11.2017г.

3. Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 23.11.2017г.

дата/час:

23.11.2017.

 

 

Обявление за прекратена процедура по ОП №9

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

Обявление за прекратена процедура по ОП №9 - дата на публикуване 14.12.2017г.

дата/час:

14.12.2017.

 

Обявление за възложена поръчка

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 11.01.2018г.

дата/час:

11.01.2018.

 

Договор по обособена позиция №1

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

1. Договор по Обособена позиция №1 - дата на публикуване 11.01.2018г.

2. Техническо предложение по Обособена позиция №1 - дата на публикуване 11.01.2018г.

3. Ценово предложение по Обособена позиция №1 - дата на публикуване 11.01.2018г.

дата/час:

11.01.2018.

 

Договор по обособена позиция №2

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

1. Договор по Обособена позиция №2 - дата на публикуване 11.01.2018г.

2. Техническо предложение по Обособена позиция №2 - дата на публикуване 11.01.2018г.

3. Ценово предложение по Обособена позиция №2 - дата на публикуване 11.01.2018г.

дата/час:

11.01.2018.

 

Договор по обособена позиция №3

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

1. Договор по Обособена позиция №3 - дата на публикуване 11.01.2018г.

2. Техническо предложение по Обособена позиция №3 - дата на публикуване 11.01.2018г.

3. Ценово предложение по Обособена позиция №3 - дата на публикуване 11.01.2018г.

дата/час:

11.01.2018.

 

Договор по обособена позиция №4

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

1. Договор по Обособена позиция №4 - дата на публикуване 11.01.2018г.

2. Техническо предложение по Обособена позиция №4 - дата на публикуване 11.01.2018г.

3. Ценово предложение по Обособена позиция №4 - дата на публикуване 11.01.2018г.

4. Приложение към техн. спецификация ОП № 4 - дата на публикуване 11.01.2018г.

дата/час:

11.01.2018.

 

Договор по обособена позиция №5

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

1. Договор по Обособена позиция №5 - дата на публикуване 11.01.2018г.

2. Техническо предложение по Обособена позиция №5 - дата на публикуване 11.01.2018г.

3. Ценово предложение по Обособена позиция №5 - дата на публикуване 11.01.2018г.

дата/час:

11.01.2018.

 

Договор по обособена позиция №6

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

1. Договор по Обособена позиция №6 - дата на публикуване 11.01.2018г.

2. Техническо предложение по Обособена позиция №6 - дата на публикуване 11.01.2018г.

3. Ценово предложение по Обособена позиция №6 - дата на публикуване 11.01.2018г.

дата/час:

11.01.2018.

 

Договор по обособена позиция №7

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

1. Договор по Обособена позиция №7 - дата на публикуване 11.01.2018г.

2. Техническо предложение по Обособена позиция №7 - дата на публикуване 11.01.2018г.

3. Ценово предложение по Обособена позиция №7 - дата на публикуване 11.01.2018г.

дата/час:

11.01.2018.

 

 

Договор по обособена позиция №8

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

1. Договор по Обособена позиция №8 - дата на публикуване 11.01.2018г.

2. Техническо предложение по Обособена позиция №8 - дата на публикуване 11.01.2018г.

3. Ценово предложение по Обособена позиция №8 - дата на публикуване 11.01.2018г.

дата/час:

11.01.2018.

 

Договор по обособена позиция №10

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

1. Договор по Обособена позиция №10 - дата на публикуване 11.01.2018г.

2. Техническо предложение по Обособена позиция №10 - дата на публикуване 11.01.2018г.

3. Ценово предложение по Обособена позиция №10 - дата на публикуване 11.01.2018г.

дата/час:

11.01.2018.

 

Договор по обособена позиция №11

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

1. Договор по Обособена позиция №11 - дата на публикуване 11.01.2018г.

2. Техническо предложение по Обособена позиция №11 - дата на публикуване 11.01.2018г.

3. Ценово предложение по Обособена позиция №11 - дата на публикуване 11.01.2018г.

дата/час:

11.01.2018.

 

Обявления за приключил договор

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

1. Обявление за приключил договор "Доби Прес" ЕООД - ОП 1- дата на публикуване 15.01.2019г.

2. Обявление за приключил договор "Индекс" ООД - ОП 2- дата на публикуване 15.01.2019г.

3. Обявление за приключил договор "Агенция Пулсар" ЕООД - ОП 3 - дата на публикуване 15.01.2019г.

4. Обявление за приключил договор SKS AG - ОП 4 - дата на публикуване 15.01.2019г.

5. Обявление за приключил договор "Абанос" ООД - ОП 5 - дата на публикуване 15.01.2019г.

6. Обявление за приключил договор "Абанос" ООД - ОП 6 - дата на публикуване 15.01.2019г.

7. Обявление за приключил договор "Абанос" ООД - ОП 7 - дата на публикуване 15.01.2019г.

8. Обявление за приключил договор "Т.Е.А.М" ООД - ОП 8 - дата на публикуване 15.01.2019г.

9. Обявление за приключил договор "Агенция Пулсар" ЕООД - ОП 10 - дата на публикуване 15.01.2019г.

дата/час:

15.01.2019.

 

Обявление за изменение

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

Обявление за изменение "Агенция Пулсар" ЕООД - ОП 11 - дата на публикуване 21.01.2019г.

Анекс към договор 93/13.12.2017 "Агенция Пулсар" ЕООД - дата на публикуване 21.01.2019г.

дата/час:

21.01.2019.

 

Обявление за приключил договор

Предмет:

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки”

файлове:

Обявление за приключил договор "Агенция Пулсар" ЕООД - ОП 11 - дата на публикуване 27.06.2019г.

дата/час:

27.06.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 25 Септември 2017